13. APRÍL | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

DIRIGENTSKÝ KURZ

ČÍTAJ VIAC

19. - 21. JÚL | TRENTA (Slovinsko)

RODINNÁ

EXPEDÍCIA ALPY

ČÍTAJ VIAC

12. - 14. APRÍL | BADÍN

"VIA EMAUS"

DUCHOVNÉ CVIČENIA

ČÍTAJ VIAC

16. MAREC | PREŠOV

KANTORSKÝ KURZ

ČÍTAJ VIAC

12. MAREC | WEBINÁR

TÍNEDŽER V NAŠEJ DETSKEJ IZBE

ČÍTAJ VIAC

PODPORA CIRKEVNÝCH ZBOROV

TÁBOROVÍ ANIMÁTORI

ČÍTAJ VIAC

PRIPRAVTE LETO V ZBORE

OD 14. FEBRUÁRA | ONLINE

PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

ČÍTAJ VIAC

- KURZ OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

ČÍTAJ VIAC

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

21. 3. | Webináre

ČÍTAJ VIAC

CIRKEVNÉHO ZBORU

ROZPOČET A ROZVOJ

Kurz Akadémie EMC

ČÍTAJ VIAC

S BOHDANOM HROBOŇOM

ŽALMY

3. UTOROK v mesiaci | BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

ČÍTAJ VIAC

ŽENY

IDENTITA A SEBAHODNOTA

23. 1. - 19. 3. | Kurz osobnostného rozvoja

BIBLICKÉ ŠTÚDIUM online

LABYRINT SPOROV
A SILA LÁSKY

ČÍTAJ VIAC

PRVÝ LIST KORINŤANOM

13. 4. | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

DIRIGENTSKÝ
KURZ

ČÍTAJ VIAC

19. - 21. 7. | TRENTA (Slovinsko)

RODINNÁ

EXPEDÍCIA
ALPY

ČÍTAJ VIAC

12. - 14. 4. | BADÍN

"VIA EMAUS"

DUCHOVNÉ
CVIČENIA

ČÍTAJ VIAC

16. 3. | PREŠOV

KANTORSKÝ
KURZ

ČÍTAJ VIAC

16. 2. | WEBINÁR

TÍNEDŽER
V NAŠEJ DETSKEJ
IZBE

ČÍTAJ VIAC

PODPORA ZBOROV

TÁBOROVÍ
ANIMÁTORI

ČÍTAJ VIAC

PRIPRAVTE LETO
V ZBORE

OD 14. 2. | ONLINE

PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

ČÍTAJ VIAC

KURZ OSOBNOSTNÉHO
ROZVOJA

ČÍTAJ VIAC

PREZENTAČNÉ
ZRUČNOSTI

21. 3. | Webináre

ČÍTAJ VIAC

CIRKEVNÉHO
ZBORU

ROZPOČET
A ROZVOJ

Kurz Akadémie EMC

ČÍTAJ VIAC

S BOHDANOM
HROBOŇOM

ŽALMY

3. utorok v mesiaci | BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

IDENTITA
A SEBAHODNOTA
ŽENY

ČÍTAJ VIAC

23. 1. - 19. 3. | Kurz

BIBLICKÉ ŠTÚDIUM on-line

PRVÝ LIST
KORINŤANOM

LABYRINT SPOROV
A SILA LÁSKY

ČÍTAJ VIAC

Heading

HĽADÁME ODPOVEDE

MYŠLIENKY LEKTOROV

CHYSTÁME a PREBIEHA

KALENDÁR UDALOSTÍ

KURZY & WEBINÁRE

Akadémia
Rozpočet a rozvoj zboru

12. marec
Tínedžer v našej detskej izbe

16. marec
Kantorský kurz

13. apríl
Dirigentský kurz

BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

20. február
Žalmy s Bohdanom Hroboňom

25. február
1. list Korinťanom

3. marec
1. list Korinťanom

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ & KOMUNITNÁ TURISTIKA

 23. január až 19. marec
Identita a seba hodnota ženy

14. február až 24. apríl
Plnohodnotný život

12. až 14. apríl
Duchovné cvičenia VIA EMAUS

19. až 21. júl
Rodinná expedícia Alpy

0 Zrealizovaných kurzov
0 Obohatených ľudí
0 Darovaných peňazí
0 Celkový počet lektorov

INŠPIRUJÚ NÁS

AKO VEDIEŤ ŽIŤ

PRIATELIA & SPONZORI