ČÍTAJ VIAC

10. JÚL | WEBINÁR

ELEKTRONICKA KOMUNIKÁCIA
S ÚRADMI

NA ÚRAD Z OBÝVAČKY

ČÍTAJ VIAC

16. - 19. OKTÓBER | NITRA

SPIRITUALITA AKO PRAMEŇ
A NÁSTROJ JEDNOTY

EKUMENICKÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

ČÍTAJ VIAC

4. - 6. OKTÓBER | PÁRNICA

SÚSTREDENIE KRESŤANSKÝCH
UČITEĽOV

OÁZA MAGISTRÓRUM

AKADÉMIA EMC

iMuž prednáška konferencie

ZACIELENÝ ŽIVOT

V PRAXI

ZBOROVÝ DOZORCA

AKADÉMIA EMC

ČÍTAJ VIAC

V CIRKEVNOM ZBORE

MAMIKLUB

AKADÉMIA EMC

ČÍTAJ VIAC

5. JÚN | webinár

NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

KURIKULÁRNA REFORMA

ČÍTAJ VIAC

AKADÉMIA EMC

SO SÚCITOM

KOMUNIKÁCIA

AKADÉMIA EMC

A DUCHOVNÉ POTREBY

VÝVIN ČLOVEKA

23. - 25. AUGUST | Jelka a okolie

Rodinný

SPLAV MALÉHO DUNAJA

ČÍTAJ VIAC

19. - 21. JÚL | TRENTA (Slovinsko)

RODINNÁ

EXPEDÍCIA ALPY

ČÍTAJ VIAC

ONLINE KURZ

PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

ČÍTAJ VIAC

- KURZ OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

ČÍTAJ VIAC

S BOHDANOM HROBOŇOM

ŽALMY

3. UTOROK v mesiaci | BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

10. 7. | WEBINÁR

ELEKTRONICKÁ
KOMUNIKÁCIA
S ÚRADMI

NA ÚRAD
Z OBÝVAČKY

ČÍTAJ VIAC

16. - 19. 10. | NITRA

SPIRITUALITA
AKO PRAMEŇ
A NÁSTROJ JEDNOTY

EKUMENICKÁ
DUCHOVNÁ
OBNOVA

ČÍTAJ VIAC

4. - 6. 10. | PÁRNICA

SÚSTREDENIE
KRESŤANSKÝCH
UČITEĽOV

OÁZA
MAGISTRÓRUM

ČÍTAJ VIAC

AKADÉMIA EMC

iMuž
prednáška
konferencie

ZACIELENÝ
ŽIVOT

AKADÉMIA EMC

V PRAXI

DOZORCA

ZBOROVÝ

AKADÉMIA EMC

V CIRKEVNOM ZBORE

MAMIKLUB

ČÍTAJ VIAC

5. JÚN | webinár

NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

REFORMA

KURIKULÁRNA

ČÍTAJ VIAC

AKADÉMIA EMC

SO SÚCITOM

KOMUNIKÁCIA

ČÍTAJ VIAC

23. - 25. 8. | Jelka

Rodinný

SPLAV
MALÉHO
DUNAJA

ČÍTAJ VIAC

19. - 21. 7. | TRENTA (Slovinsko)

RODINNÁ

EXPEDÍCIA
ALPY

ČÍTAJ VIAC

PODPORA ZBOROV

TÁBOROVÍ
ANIMÁTORI

ČÍTAJ VIAC

PRIPRAVTE LETO
V ZBORE

ONLINE KURZ

PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

ČÍTAJ VIAC

KURZ OSOBNOSTNÉHO
ROZVOJA

ČÍTAJ VIAC

S BOHDANOM
HROBOŇOM

ŽALMY

3. utorok v mesiaci | BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

Heading

SAMARITÁNI :: Linka pomoci

Neskrývajte sa pred trápením,
požiadajte o rozhovor …

Čítaj viac ...

PRIPRAVUJEME

KALENDÁR PODUJATÍ

KURZY & WEBINÁRE

V lete čítame knihy pri mori a na záhrade, aby sme pripravili nové jesenné kurzy …

BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

Pripravujeme nové štúdium Biblie, ktoré spustíme v jeseni, lebo veríme, že Božím slovom dozrievame vo viere aj osobnostne …

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ & KOMUNITNÁ TURISTIKA

19. až 21. júl
Rodinná expedícia Alpy

23. až 25. august
Rodinný splav Malého Dunaja

4. až 6. október
Oáza Magistrórum – Sústredenie kresťanských učiteľov

HĽADÁME ODPOVEDE

MYŠLIENKY LEKTOROV

ZAPÍŠ SA DO NEWSLETTRA,

aby ti neušlo žiadne podujatie!

  0 Zrealizovaných kurzov
  0 Obohatených ľudí
  0 Darovaných peňazí
  0 Celkový počet lektorov

  INŠPIRUJÚ NÁS

  AKO VEDIEŤ ŽIŤ

  PRIATELIA & SPONZORI