DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE HĽADAJÚCICH

CESTA NA VRCH PREMENENIA

1. – 3. DECEMBER 2023 | Párnica

Človek potrebuje vystúpiť s Ježišom na vrch premenenia, aby mohol následne zostúpiť a zvládať údolia života…

CIEĽ SÚSTREDENIA

Účastníci duchovného cvičenia sa v bezpečnom prostredí kontemplácie a modlitby pozrú na svoj život prostredníctvom príbehu Ježišovho premenenia na vrchu. Budeme spoločne rozmýšľať, ako prežiť zmenu v štyroch oblastiach vzťahu s Bohom.

KOMU JE DUCHOVNÁ OBNOVA URČENÁ

Duchovné cvičenia sú určené pre každého so záujmom o duchovný a osobnostný rozvoj, pre ľudí hľadajúcich respektíve prechádzajúcich psycho-spirituálnou krízou. Podujatie nie je vhodné pre deti.

PROGRAM

PIATOK 1. 12. 2023

16:00 – 18:00 Príchod a ubytovanie
18:00 – 19:00 Večera
19:30 – 20:30 Spoločný večerný program: Moja cesta na vrch.
21:00 – 21:15 Večerná modlitba (Examen)

SOBOTA 2. 12. 2023

08:00 – 09:00 Raňajky
09:00 – 09:15 Osobná ranná modlitba s BS
09:30 – 10:30 Spoločný dopoludňajší program: Čo objavujem na vrchu
10:30 – 11:00 Modlitba na vrchu I.
11:00 – 11:50 Ďalšie kroky v samote
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 16:00 Odpočinok, čas na stíšenie, prechádzka, individuálny program, možnosť osobného rozhovoru
16:00 – 17:00 Spoločný popoludňajší program: Čo prežívam na vrchu
17:00 – 17:30 Modlitba na vrchu II.
17:30 – 18:00 Ďalšie kroky v samote
18:00 – 19:00 Večera
19:30 – 20:30 Spoločný večerný program: S kým som na vrchu
21:00 – 21:15 Modlitba na vrchu III

NEDEĽA 3. 12. 2023

08:00 – 09:00 Raňajky
09:00 – 09:15 Osobná ranná modlitba s BS
09:15 – 10:00 Čas osamote
10:00 – 11:15 Spoločenstvo s VP: Čo sa mení na vrchu
11:30 – 11:50 Záverečné zdieľanie, modlitby a vyslanie
11:50 – 12:00 Obedňajšia modlitba
12:00 – 13:00 Obed
13:00 Záver

ČO SI POTREBUJETE PRINIESŤ

Na stretnutí je potrebná Biblia a písacie potreby.

CENA

Poplatok za sústredenie je 70 €. Cena zahŕňa ubytovanie (2x noc), stravu (2x raňajky, 2x obed, 2x večera) a poplatok spojený s organizáciou podujatia. Prihláška sa stáva právoplatnou až po úhrade poplatku. Platbu je potrebné zrealizovať prostredníctvom elektronického obchodu (odkaz hore). Odporúčame použiť bezpečnú platbu kartou.

V prípade, že účasť na pobyte zrušíte po 24. novembri (piatok), organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú uhradenú sumu na zaplatenie škôd spôsobených stornom objednávok.

MÁTE OTÁZKY?

Píšte ich na emc@ecav.sk (Mgr. Stanislav Grega) alebo vzdelavanieemc@ecav.sk (ThDr. Matej Oráč, PhD.).

70€

Dni: 1. – 3. 12. piatok až nedeľa

Kapacita: 20 účastníkov

Miesto konania: Zborový dom ECAV Párnica (Párnica 97)

Termín prihlásenia sa: do 24. novembra

Zdieľať

Peter Mozola

lektor

je evanjelický a. v. kaplán a kresťanský kouč. Roky pôsobil v Spoločenstve evanjelickej mládeže. Je spoluzakladateľom spoločenstva Klub 31. Od roku 2014 je riaditeľom Univerzitného pastoračného centra Mosty. Je ženatý, má 4 deti.