PODPORTE SAMARITÁNOV

VENUJTE FINANČNÝ DAR LINKE POMOCI

Podporte prácu Linky pomoci

Finančným darom posilníte psychickú podporu ľudí, ktorí ju potrebujú.

Našou túžbou je vytvárať bezpečné prostredie rozhovoru o témach, ktoré ľudia nedokážu otvárať pred svojimi blízkymi. Je dôležité, aby ľudia hovorili o témach, ktoré bránia ich osobnostnému a duchovnému rozvoju. Aby sme tento cieľ dosiahli, pozývame na spoluprácu odborníkov so skúsenosťami v oblasti duševného zdravia a osobnostného a duchovného rozvoja.

Využite jeden z dvoch nástrojov:

PRAVIDELNÁ MALÁ ČIASTKA

Ak ste sa rozhodli nás podporovať pravidelnou mesačnou platbou, nastavte vo vašom internet bankingu platobný príkaz:

IBAN: SK31 3100 0000 0040 4019 8419
Správa pre prijímateľa: dar – Linka pomoci – Priezvisko Meno e-mail

JEDNORAZOVÁ PLATBA

Ak nám chcete zaslať jednorazovú platbu kartou, využite na to náš obchod …

Ďakujeme, že podporujete duševné zdravie a osobnostný a duchovný rozvoj na Slovensku.

Zdieľať