Palisády 46, 811 06 Bratislava

emc@ecav.sk

0918 828 317

#EMC

Zostaňte s nami v kontakte

Máte na nás otázku alebo nám chcete zanechať spätnú väzbu na naše podujatia? Smelo do toho.

Kontaktujte nás

  Bankové spojenie

  Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
  Edukačno-misijné centrum
  Palisády 736/46, 811 06 Bratislava

  Prima banka Slovensko a.s.
  Číslo účtu: SK31 3100 0000 0040 4019 8419

  IČO: 00179213
  DIČ: 2021062626
  IČ DPH: SK2021062626