EDUKAČNO-MISIJNÉ CENTRUM

VÝROČNÉ SPRÁVY

Výročné správy poskytujú informácie o cieľoch, aktivitách a finančných výsledkoch EMC.

Výročná správa EMC za rok 2022

ESHOP