EDUKAČNO-MISIJNÉ CENTRUM

VÝROČNÉ SPRÁVY

Výročné správy poskytujú informácie o cieľoch, aktivitách a finančných výsledkoch EMC.

Návrh – Správa o činnosti EMC za rok 2023

Správa o činnosti EMC za rok 2022