Naše podujatia

V Akadémii EMC nájdete …

V najbližšom čase pripravujeme …

Od 7€ 

20. február 2024 
19:30 – 21:00
Online

PRVÉ STRETNUTIE :: V prostredí podpornej ženskej skupiny sa budeme venovať témam emócií, hraníc, osobných potrieb a zdrojov, ktoré občerstvujú ženskú dušu.

5€ 

20. február 2024 
18:00 – 19:30
Online

Keď človeku dôjdu slová, prichádzajú na rad biblické Žalmy. Pomáhajú nám totiž v rozhovore s Bohom. Rozumejú výškam i pádom ľudského života.

40€ 

21. február 2024 
18:00 – 19:00
Online

Pre zlepšovanie kvality vlastného života potrebujeme poznať, čo je naozaj dôležité. A potom pestovať návyky, ktorými sa o zdravý život budeme starať.

ZDARMA 

25. február 2024 
18:00 – 19:30
Online

Riešte problémy, vyrovnávajte sa s konfliktami, premýšľajte nad pravidlami náboženských obradov, správne používajte duchovné dary a buďte slobodní v Kristovi.

0 / 15€ 

12. marec 2024 
18:00 – 19:30
Online

Webinár chce priblížiť výchovu v období dospievania, upozorniť na prevenciu v oblastiach, ktoré môžu byť kľúčovými pre vzťahy v rodine a poukázať na zdravý vývin mladého človeka.

15€ / 30€ 

16. marec 2024 
9:00 – 16:30
Prešov

Webinár chce priblížiť výchovu v období dospievania, upozorniť na prevenciu v oblastiach, ktoré môžu byť kľúčovými pre vzťahy v rodine a poukázať na zdravý vývin mladého človeka.

0 až 15€ 

21. marec 2024 
18:00 – 20:00
Online

Cieľom troch webinárov je naučiť sa, ako zlepšiť svoje prezentačné zručnosti, ako pripraviť funkčnú prezentáciu, ako pracovať s publikom a zvládnuť časový manažment.

80€ 

12. až 14. apríl 2024 
16:00 – 12:00
Badín

Počas duchovných cvičení chceme prostredníctvom príbehu Emauzských učeníkov zažiť Božiu prítomnosť, rozptýliť pochybnosti na ceste nasledovania a navrátiť do života radosť.

30€ 

13. apríl 2024 
9:30 – 16:00
Liptovský Mikuláš

Kurz rozvíja dirigentské zručnosti zbormajstrov. Okrem iného bude účastníkov pripravovať na Festivaly chrámovej piesne ECAV.

150€/os. 

19. až 21. júl 2024 
00:00 – 00:00
Trenta (Slovinsko)

Z času na čas je prospešné opustiť komfort všedných dní a vydať sa na expedíciu do „divočiny“, kde realitu života vnímame inak.