Naše podujatia

V najbližšom čase pripravujeme …

Zdarma 

24. september 2023 
19:00 – 20:00
Online

Téma: Spor o prvenstvo a výstraha Petrovi | Vykladajúci: Slavomír Sabol

0€ / 5€ 

26. september 2023 
18:00 – 19:30
Online

Alzheimerova choroba je degeneratívnym ochorením mozgu, ktoré sa u ľudí objavuje už v 40-tom roku života.

Zdarma 

1. október 2023 
19:00 – 20:00
Online

Téma: Modlitba a zatknutie na Olivovej hore | Vykladajúci: Július Filo

15€ / 25€ 

4. – 5. október 2023 
09:00 – 14:00
Poprad Hotel Satel

Človek sa človekom nerodí. Stáva sa ním. A nie je to samočinný proces. Až osvojené hodnoty, kultúrne a spoločenské normy robia z živočícha Homo Sapiens ľudskú bytosť.

30€ 

7. október 2023 
09:30 – 16:00
Liptovský Mikuláš

Pieseň je dokonalým prostriedkom, ako vyjadriť vlastnú radosť či žiaľ a otvoriť svoje srdce Bohu. Zborový spev detí rozvíja ich osobnosť a sociálne vnímanie presahujúce vlastné ja.

Zdarma 

10. október 2023 
18:00 – 19:30
Online

Náboženský extrémizmus v súčasnosti predstavuje potenciálne oveľa väčšie nebezpečenstvo než tradičný terorizmus. Je totiž úplne nevypočítateľný.

80€ 

18. – 21. október 2023 
11:00
ÚVZ TUKE Herľany

Štvordňové podujatie ponúka pracovníkom s konkrétnou službou v cirkvi obnovu duchovných síl a opätovné ukotvenie v Božej láske a prijatí.

0€ / 5€ 

19. október 2023 
18:00 – 19:30
Online

Začala sa revolúcia v oblasti umelej inteligencie. Čakajme zmeny, ktoré nebude môcť nikto prehliadnuť.

30€ 

21. október 2023 
9:00 – 16:30
Ev. kostol Zvolen

Poslaním cirkevného hudobníka je, aby bola ním interpretovaná hudba kvalitná a pozitívne ovplyvňovala individuálne ľudské emócie a náboženské zhromaždenia.

0€ / 5€ 

7. november 2023 
18:00 – 19:30
Online

Dobré zborové a komunitné projekty si žiadajú ako odhodlanie dobrovoľníkov, tak aj finančnú podporu. Peniaze použité na dobrú vec sú totiž sväté.

ESHOP