Naše podujatia

Najnovšie kurzy v Akadémii EMC …

NAVŠTÍVTE AKADÉMIU

Zaregistrovať sa
alebo Vstúpiť do akadémie

V najbližšom čase pripravujeme …

ZDARMA/5€ 

13. jún 2024 
18:00 – 19:30
Online

Vytvorenie bezpečného priestoru v cirkevnom zbore pre mamy s deťmi môže priniesť krásne ovocie.

ZDARMA 

16. jún 2024 
19:00 – 20:30
Online

Riešte problémy, vyrovnávajte sa s konfliktami, premýšľajte nad pravidlami náboženských obradov, správne používajte duchovné dary a buďte slobodní v Kristovi.

5€ 

18. jún 2024 
18:00 – 19:30
Online

Keď človeku dôjdu slová, prichádzajú na rad biblické Žalmy. Pomáhajú nám totiž v rozhovore s Bohom. Rozumejú výškam i pádom ľudského života.

ZDARMA 

23. jún 2024 
19:00 – 20:30
Online

Riešte problémy, vyrovnávajte sa s konfliktami, premýšľajte nad pravidlami náboženských obradov, správne používajte duchovné dary a buďte slobodní v Kristovi.

35€/os. 

4. až 6. júl 2024 
08:30 – 10:30
Bratislava, Bartókova 8

Cirkevná hudba zasahuje ľudské vnútro a ovplyvňuje osobnosť človeka. Poslaním cirkevného hudobníka je preto  interpretovať hudbu kvalitne v snahe pozitívne ovplyvňovať ľudské emócie.

150€/os. 

19. až 21. júl 2024 
00:00 – 00:00
Trenta (Slovinsko)

Z času na čas je prospešné opustiť komfort všedných dní a vydať sa na expedíciu do „divočiny“, kde realitu života vnímame inak.

Od 65€/os. 

23. až 25. august 2024 
16:00 – 16:00
Jelka a okolie

Posilnite rodinné putá spoločným výletom a zážitkami. Malý Dunaj je pokojná voda a rodinný splav je vhodný aj pre rodiny s menšími deťmi.

55€/os. 

4. až 6. október 2024 
17:00 – 13:30
Párnica

Načerpajte novú energiu a inšpiráciou do ďalšej učiteľskej práce. Sústredenie poskytuje priestor na duchovné posilnenie, reflexiu a osobnostný rozvoj.

80€/os. 

16. až 19. október 2024 
11:00 – 10:00
Nitra

Ekuména je prijatie faktu, že viera v Jedného má rôzne prejavy a dôrazy. Takáto viera podporuje lásku, prijatie a je prameňom a nástrojom jednoty.