SPOZNAJTE NÁS

PONUKA VZDELÁVANIA

ROZŠIRUJEME DUCHOVNÉ
A OSOBNOSTNÉ OBZORY.

Poznanie, životná skúsenosť, z ktorej sme vyšli ukotvení, ale aj osobné schopnosti obohacujúce komunitu, robia z náboženských spoločenstiev základné kamene zdravej spoločnosti. Chceme pomáhať jednotlivcom i skupinám rásť osobnostne, duchovne i profesne. Veriaci ľudia, ktorí sú zároveň láskaví, kompetentní aj odvážni, dávajú tejto spoločnosti budúcnosť, ktorú tak veľmi potrebuje.

ZAPÍŠ SA DO NEWSLETTRA, aby ti neušlo žiadne podujatie!