EKUMÉNA

Ponuka vzdelávania

EKUMÉNA

Ekuména

JEŽIŠOV PRÍKAZ JEDNOTY JEHO NASLEDOVNÍKOV JE V ROZPORE S NEZNÁŠANLIVOSŤOU MEDZI KRESŤANMI.

Ježišov príkaz jednoty medzi jeho nasledovníkmi poveruje každú generáciu búrať predsudky, v láske si navzájom naslúchať a učiť sa jedni od druhých.

Ponuka kurzov

Podrobnosti k tomuto kurzu zatiaľ nie sú zverejnené. Zverejníme ich v prípade, že o kurz prejaví nezáväzný záujem minimálne 7 záujemcov. Ak máte predbežný záujem o účasť v tomto kurze, vyplňte FORMULÁR ZÁUJMU a po prihlásení dostatočného počtu záujemcov vám e-mailom zašleme špecifikáciu kurzu s možnosťou záväznej prihlášky.

Podrobnosti k tomuto kurzu zatiaľ nie sú zverejnené. Zverejníme ich v prípade, že o kurz prejaví nezáväzný záujem minimálne 7 záujemcov. Ak máte predbežný záujem o účasť v tomto kurze, vyplňte FORMULÁR ZÁUJMU a po prihlásení dostatočného počtu záujemcov vám e-mailom zašleme špecifikáciu kurzu s možnosťou záväznej prihlášky.

Opýtajte sa …