Project Category: Vzdelávanie

DEJINY
Project

DEJINY

Stáročia nám prinášajú koncentrovanú ľudskú skúsenosť. Môžeme sa nimi nechať usmerniť, čerpať z nich poznanie, ktoré by sme osobnou skúsenosťou ťažko nadobudli.

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI
Project

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI

Digitálne zručnosti nám dovoľujú využívať moderné technológie na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti. Sú zároveň nástrojom ľudskej komunikácie a šírenia dobrých myšlienok.

EKUMÉNA
Project

EKUMÉNA

Ježišov príkaz jednoty medzi jeho nasledovníkmi poveruje každú generáciu búrať predsudky, v láske si navzájom naslúchať a učiť sa jedni od druhých.

HUDBA
Project

HUDBA

Hudba otvára srdcia a povznáša bližšie k Bohu. Ale nie každá. Niektorá ubíja dušu a ducha.

CIRKEVNÁ SPRÁVA
Project

CIRKEVNÁ SPRÁVA

Dobre spravované cirkevné zbory majú odvahu k zložitým rozhodnutiam. Charakterizuje ich dôvera, zodpovednosť a poslušnosť Božiemu hlasu.

Hospodárenie (link)
Project

Hospodárenie (link)

Potrebujeme vedieť hospodáriť ako so svojím životom, tak i majetkom. Mnohé je dedičstvom. Je možné ho zveľadiť i ľahkomyseľne utratiť.

MISIA
Project

MISIA

Misia znamená myslieť na druhých, želať im dobré, pozývať ich k nádeji.

MENTORING
Project

MENTORING

Je dobré, ak nie sme na novú životnú situáciu sami. Je dobré mať bezpečný vzťah, v ktorom môžeme reflektovať, čo považujeme za ohrozenie, čo je pre nás dôležité a dostávať podnety pre hľadanie životnej cesty.

PEDAGOGIKA
Project

PEDAGOGIKA

Vzdelanie prináša dobrý život. Vzdelanie našu spoločnosť posúva od povier a k dôvere, od dezinformácií k schopnosti kriticky premýšľať.

ROZVOJ KOMUNÍT
Project

ROZVOJ KOMUNÍT

Zdravé komunity sú stavebnými kameňmi tohto sveta. Chceme posilňovať dostredivé sily vzájomného života, práce a služby.

  • 1
  • 2