PODPORTE NÁS

VENUJTE FINANČNÝ DAR EMC

Pripojte sa k našej službe

finančným darom, ktorým podporíte rozvoj vzdelávacích a misijných projektov.

Našou túžbou je inšpirovať a rozvíjať duchovné, duševné a tvorivé schopnosti kresťanov. Aby sme tento cieľ dosiahli, v EMC pripravujeme projekty, ktoré sú vytvorené s ohľadom na súčasné potreby veriacich ľudí.

Využite jeden z dvoch nástrojov:

PRAVIDELNÁ MALÁ ČIASTKA

Ak ste sa rozhodli nás podporovať pravidelnou mesačnou platbou, nastavte vo vašom internet bankingu platobný príkaz:

IBAN: SK31 3100 0000 0040 4019 8419
VS: 7772023777
Správa pre prijímateľa: dar – Priezvisko Meno e-mail

JEDNORAZOVÁ PLATBA

Ak nám chcete zaslať jednorazovú platbu kartou, využite k tomu náš obchod …

Ďakujeme, že podporujete vzdelávanie, misiu a osobnostný rozvoj na Slovensku.

Zdieľať