SPIRITUALITA AKO PRAMEŇ A NÁSTROJ JEDNOTY

EKUMENICKÁ DUCHOVNÁ OBNOVA 2024

16. – 19. OKTÓBER 2023 | NITRA

Ekuména je prijatie faktu, že viera v Jedného má rôzne prejavy a dôrazy, ktoré nie sú v rozpore, ale pomáhajú budovať kresťanskú identitu. Takáto viera podporuje lásku, prijatie a je prameňom a nástrojom jednoty.

CIEĽ SÚSTREDENIA

Ekumenický výbor ECAV spolu s Radou pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a Edukačno-misijným centrom ECAV Vás pozývajú na 3-dňové stretnutie ekumenickej duchovnej obnovy. Cieľom duchovnej obnovy s témou „Boh a výkrik našej doby“ je regenerácia duchovných síl a opätovné ukotvenie v Božej láske a prijatí. Počas sústredenia zaznejú myšlienky pápeža Františka, ktoré povedal na stretnutí s členmi Ekumenickej rady cirkví na Slovensku v roku 2021.

MIESTO KONANIA

Podujatie sa koná v Učebno-výcvikovom zariadení TUKE v Herľanoch (mapa).

KOMU JE DUCHOVNÁ OBNOVA URČENÁ

Ekumenická duchovná obnova je určená pre neordinovaných (laických) a ordinovaných pracovníkov cirkví, ktorí majú konkrétnu službu vo svojej cirkvi na Slovensku a prioritne sú z Evanjelickej cirkvi a. v. a Rímskokatolíckej cirkvi. Z dôvodu obsahu a zamerania podujatia je možné zúčastniť sa len celého pobytu. Podujatie nie je vhodné pre deti.

ČO SI SO SEBOU PRINIESŤ

Na stretnutí je potrebná Biblia a písacie potreby.

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Prihlasovanie prostredníctvom elektronického formulára trvá do 15. septembra. Prihláška sa stáva právoplatnou až po zaplatení registračného poplatku.

PROGRAM

STREDA 18. októbra

11:00 :: Príchod a ubytovanie
12:30 :: Obed
13:30 :: Privítanie, úvodná modlitba a vzájomné zoznámenie
15:00 :: Prestávka
15:30 :: Prvá meditácia – Vzájomná láska, svetlo v temnotách sveta
16:15 :: Čas na súkromné zamyslenie v tichu
16:30 :: Zdieľanie
18:30 :: Večera
19:30 :: Spoločná ekumenická večerná modlitba
20:15 :: Rozhovory a relax

ŠTVRTOK 19. októbra

08:00 :: Služby Božie
09:00 :: Raňajky
10:00 :: Druhá meditácia – „Hospodin, Boh mojej spásy, k tebe volám“. (Lutherov výklad modlitby)
10:45 :: Čas na súkromné zamyslenie v tichu
11:00 :: Vzájomné zdieľanie
12:30 :: Obed
13:30 :: Relax
15:30 :: Tretia meditácia – „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“. (Opustený Ježiš a raj v skúsenosti Chiary Lubichovej)
16:15 :: Čas na súkromné zamyslenie v tichu
16:30 :: Vzájomné zdieľanie
17:30 :: Príprava sociálnej aktivity – výletu
18:30 :: Spoločná ekumenická večerná modlitba
19:15 :: Grilovačka, rozhovory a relax

PIATOK 20. októbra

08:00 :: Svätá omša
09:00 :: Raňajky
10:00 :: Štvrtá meditácia – „Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti.“. (Dietrich Bonhoeffer, svedok našej doby)
10:45 :: Čas na súkromné zamyslenie v tichu
11:00 :: Vzájomné zdieľanie
12:30 :: Obed
13:30 :: Relax
14:30 :: Sociálna aktivita
18.00 :: Večera
19:30 :: Spoločná ekumenická večerná modlitba
20:15 :: Záverečné zhodnotenie s pohľadom do budúcna

SOBOTA 21. októbra

08:00 :: Raňajky, záverečná modlitba a požehnanie
10:00 :: Odchod

CENA

Poplatok za sústredenie je 80 €. Cena zahŕňa ubytovanie (3x noc), stravu (3x raňajky, 3x obed, 3x večera) a organizačný poplatok. Prihláška sa stáva právoplatnou až po úhrade registračného poplatku. (Odporúčame využiť bezpečnú platbu kartou).

V prípade, že účasť na pobyte zrušíte po 11. októbri (streda), organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú uhradenú sumu na zaplatenie storno poplatkov rezervovaných služieb.

MÁTE OTÁZKY?

Píšte ich na magdalena.sevcikova@gmail.com (ECAV) alebo ludovit.pokojny@gmail.com (RKC).

80€

Dni: 16. – 19. 10. 2024 streda až sobota

Kapacita: 30 účastníkov

Miesto konania: Exercičný dom Misionárov Verbistov | NITRA, Kalvária 3 | mapa

Termín prihlásenia sa: do 15. septembra

Zdieľať

Plagát k propagácii

Heike Vesper

lektorka

Je evanjelička, ktorá roky spolupracuje s Centro Uno (ekumenický sekretariát prezidentky Hnutia fokoláre). Je členkou redakcie medzinárodného cirkevného časopisu EKKLESÍA. Bola pri vzniku kresťanskej iniciatívy „Spoločne pre Európu“. Prednášala o ekumenizme na univerzitách v Ríme: Pápežská univerzita Claretianum, Pápežská Urbanova univerzita a Pápežská univerzita Antonianum.

Páter Paolo Cocco

lektor

Je taliansky kapucín. Vyštudoval ekumenizmus, prednáša na rôznych teologických fakultách v Taliansku a vedie doktorandov z rôznych krajín sveta. Pracuje v kapucínskej talianskej komisii pre ekumenizmus a medzináboženský dialóg a v Komisii pre ekumenizmus arcidiecézy Udine.