BIBLICKÉ ŠTÚDIUM :: 1. list KORINŤANOM

LABYRINT SPOROV A SILA LÁSKY

KAŽDÚ NEDEĽU | 19:00 | Online

Študujte s nami korešpondenciu apoštola Pavla s ranno-kresťanským spoločenstvom v Korinte. Biblickými pasážami nás pravidelne sprevádzajú evanjelické farárky a farári.

O ŠTÚDIU

Prvý Pavlov list Korinťanom sa zaoberá niekoľkými kľúčovými témami. Venuje sa riešeniu problémov súvisiacich s životom a učením, vyrovnávaním sa s konfliktmi a hádkami v komunite. Píše o sexuálnej mravnosti, súdnych sporoch medzi veriacimi, o manželstve a živote bez partnera, pravidlách náboženských obradov, význame Večere Pánovej, správnom používaní duchovných darov a slobode v Kristovi. Pavol v liste zdôrazňuje vzájom jednoty a lásky medzi kresťanmi. V neposlednom rade chce Pavol poskytnúť ranno-kresťanskému spoločenstvu povzbudenie a nádej v časoch zápasov viery.

PRE KOHO JE BIBLICKÉ ŠTÚDIUM URČENÉ

Štúdium je vhodný pre všetkých, ktorých zaujímajú medziľudské vzťahy, súdržné spoločenské sily, pravidlá života kresťanskej komunity, aj duchovný a osobnostný rozvoj.

AKO SLEDOVAŤ

Prihlásiť sa k sledovaniu biblickej hodiny môžete kliknutím na odkaz PREHRAŤ vpravo v čase konania biblickej hodiny. Heslo: 1546

PRIPRAVUJEME

DátumTémaRečník
17. 3.1. Korinťanom 3, 10-15Ivan Eľko
24. 3.1. Korinťanom 3, 16-23Ivan Eľko
7. 4.1. Korinťanom 4, 1-7Peter Mihoč
14. 4.1. Korinťanom 4, 8-21Július Filo
21. 4. 1. Korinťanom 5, 1-13Stanislav Grega
28. 4.1. Korinťanom 6, 1-11Ján Hroboň
5. 5.1. Korinťanom 6, 12-20Július Filo
12. 5.1. Korinťanom 7, 1-6Stanislav Grega
19. 5.1. Korinťanom 7, 7-16Stanislav Grega
26. 5.1. Korinťanom 7, 17-24Marek Cingeľ
2. 6.1. Korinťanom 7, 25-40Martin Chalupka
9. 6.1. Korinťanom 8,1-13Michal Findra
16. 6.1. Korinťanom 9,1-19Adrián Kacian
23. 6.1. Korinťanom 9,20-23Adrián Kacian
30. 6.1. Korinťanom 9,24-27Adrián Kacian
8. 9.1. Korinťanom 10,1-13Katarína Hudáková

0€

Kapacita: bez obmedzenia

Platforma: Zoom | Heslo: 1546

Pravidelnosť: nedeľa 19:00 hod.

Nasledujúce: pozri tabuľku

Archív: Áno

Zdieľať