BIBLICKÉ ŠTÚDIUM :: 1. list KORINŤANOM

LABYRINT SPOROV A SILA LÁSKY

KAŽDÚ NEDEĽU | 18:00 | Online

Študujte s nami korešpondenciu apoštola Pavla s ranno-kresťanským spoločenstvom v Korinte. Biblickými pasážami nás pravidelne sprevádzajú evanjelické farárky a farári.

O ŠTÚDIU

Prvý Pavlov list Korinťanom sa zaoberá niekoľkými kľúčovými témami. Venuje sa riešeniu problémov súvisiacich s životom a učením, vyrovnávaním sa s konfliktmi a hádkami v komunite. Píše o sexuálnej mravnosti, súdnych sporoch medzi veriacimi, o manželstve a živote bez partnera, pravidlách náboženských obradov, význame Večere Pánovej, správnom používaní duchovných darov a slobode v Kristovi. Pavol v liste zdôrazňuje vzájom jednoty a lásky medzi kresťanmi. V neposlednom rade chce Pavol poskytnúť ranno-kresťanskému spoločenstvu povzbudenie a nádej v časoch zápasov viery.

PRE KOHO JE BIBLICKÉ ŠTÚDIUM URČENÉ

Štúdium je vhodný pre všetkých, ktorých zaujímajú medziľudské vzťahy, súdržné spoločenské sily, pravidlá života kresťanskej komunity, aj duchovný a osobnostný rozvoj.

AKO SLEDOVAŤ

Prihlásiť sa k sledovaniu biblickej hodiny môžete kliknutím na odkaz PREHRAŤ vpravo v čase konania biblickej hodiny. Heslo: 1546

PRIPRAVUJEME

DátumTémaRečník
14. 1.1. Korinťanom 1, 1-3Grega
21. 1.1. Korinťanom 1, 4-9Chalupka
28. 1.1. Korinťanom 1, 10-17Findra
4. 2.1. Korinťanom 1, 18-25Šefranko
11. 2.1. Korinťanom 1, 26-31Eľko
18. 2.1. Korinťanom 2, 1-5Petro
25. 2.1. Korinťanom 2, 6-16Hudáková
3. 3.1. Korinťanom 3, 1-4Eľko
10. 3.1. Korinťanom 3, 5-9Cingeľ
17. 3.1. Korinťanom 3, 10-15Eľko
24. 3.1. Korinťanom 3, 16-23Eľko

0€

Kapacita: bez obmedzenia

Platforma: Zoom | Heslo: 1546

Pravidelnosť: nedeľa 18:00 hod.

Nasledujúce: pozri tabuľku

Archív: Áno

Zdieľať