WEBINÁR

VÝCHOVA CNOSTÍ

– AKO ICH OBJAVIŤ

A ROZVÍJAŤ

24. APRÍL | 18:00 – 19:30 hod. | ONLINE

Všade, kde náš život prekvitá, všade, kde sa nám darí žiť dobre ľudsky, sú prítomné cnosti. Schopnosť vnímať a rozvíjať cnosti je preto dôležitou podmienkou spokojného života a prosperujúcej spoločnosti.

CIEĽ WEBINÁRA

Webinár ponúkne ochutnávku používania didaktickej pomôcky – kariet cností. S ich pomocou rozvíjame schopnosť identifikovať cnosti v bežných životných situáciách a reflektujeme vlastné prežívanie a konanie.

OBSAH WEBINÁRA

Súčasťou webinára bude množstvo praktických ukážok, ako za pomoci kariet objavovať a rozvíjať cnosti spolu s našimi deťmi alebo žiakmi v triede.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ

Webinár je určený všetkým, ktorých zaujíma výchova charakteru (rodičov, učiteľov, farárov, animátorov, atď.) a hľadajú nové praktické inšpirácie pre každodenný život a výchovu.

ČO POTREBUJETE NA ÚČASŤ

Odporúčame mať k dispozícii počítač s kamerou a mikrofónom a stabilné internetové pripojenie. Webinár sa koná cez aplikáciu zoom, preto odporúčame jej inštaláciu v počítači.

VIDEONAHRÁVKA

Nahrávka z webinára nebude verejnosti k dispozícii.

MÁTE OTÁZKY?

Píšte ich na matej.orac@edumiscentrum.sk .

ZDARMA

Termín: 24. 4. (streda)

Čas: 18:00 – 19:30 hod.

Kapacita: 100 účastníkov

Miesto konania: Online (odkaz na podujatie dostanete po registrácii)

Nahrávka: NIE

Zdieľať

Marek Wiesenganger

lektor

pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, je predsedom Asociácie pre etickú výchovu a charakter (FILIA). Akademicky a prakticky sa venuje výchove charakteru. Je spoluautorom nového štátneho vzdelávacieho programu a lektorom projektu výchova k cnostiam.

Romana Martincová

lektorka

pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ako didaktik spoločenskovedných predmetov so zameraním na etickú výchovu. Akademicky a prakticky sa venuje výchove charakteru.