BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

ŽALMY

3. UTOROK V MESIACI | 18:00 – 19:30 | Online

Keď človeku dôjdu slová, prichádzajú na rad biblické Žalmy. Pomáhajú nám totiž v rozhovore s Bohom. Rozumejú výškam i pádom ľudského života.

O ŠTÚDIU

Pripojte sa k štúdiu biblickej Knihy Žalmov. Je známa aj ako Žaltár a obsahuje hymny a žalospevy starovekého Izraela. Mnohé z týchto textov tvorili súčasť náboženských stretnutí v chráme a boli zhudobnené.

Žalmy boli inšpirované výškami a pádmi ľudskej skúsenosti, vyjadrujú obrovskú vieru, ale aj veľké pochybnosti a neustále modlitby starozmluvného ľudu vzťahujúceho sa k presahujúcemu božiemu majestátu.

Cieľom online kurzu je bližšie sa oboznámiť s hlavnými témami, konceptami a úlohou vybraných žalmov.

PRE KOHO JE BIBLICKÉ ŠTÚDIUM URČENÉ

Štúdium je vhodné pre všetkých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú spiritualitu prostredníctvom hĺbok Božieho slova.

AKO SA PRIDAŤ

Biblického štúdia sa môžete zúčastniť v termíne jeho konania prostredníctvom digitálnej platformy Zoom alebo objednaním už nahratých lekcií v obchode EMC (odkazy hore).

ČO POTREBUJETE

Okrem registrácie a platby je potrebný počítač so stabilným pripojením na internet, mikrofón, resp. kameru. Webináre sa konajú cez aplikáciu Zoom, je potrebná jej inštalácia v počítači.

KALENDÁR LEKCIÍ

DátumTémy lekcií
23. 1. Žalmy ako nástroj komunikácie človeka s Bohom
20. 2.Žalm 23: Boh pastier a hostiteľ
19. 3.Žalm 22: Boh ďaleko a blízko
16. 4.Žalm 24: Boh, kráľ slávy
21. 5.Žalm 50: Boh na náš obraz
18. 6.Žalm 51: Spoločenstvo s Bohom
17. 9.Žalm 40: Život viery
15. 10.Žalm 41: Pomoc bezmocnému
19. 11.Preklínacie žalmy prijateľné a prospešné
17. 12.Posledná nádej v žalmoch

5 – 50€

Kapacita: bez obmedzenia

Platforma: Zoom

Interval: každý 3. utorok v mesiaci

Archív: Áno

Zdieľať

Bohdan Hroboň

lektor

Získal titul PhD. v odbore orientalistika na univerzite v Oxforde. V súčasnosti je docentom katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Pôsobí ako výskumník a učiteľ v oblasti Starej zmluvy.