CIRKEVNÁ HUDBA

KANTORSKÝ KURZ

21. 10. | 9.00 – 16.30 | Evanjelický kostol Zvolen

Cirkevná hudba zasahuje ľudské vnútro a ovplyvňuje osobnosť človeka. Preto je poslaním každého cirkevného hudobníka, aby bola ním interpretovaná hudba kvalitná a pozitívne ovplyvňovala individuálne ľudské emócie a náboženské zhromaždenia.

Hudba zohráva významnú úlohu v duchovnom živote človeka. Pomáha mu upokojiť myseľ, sústrediť sa na modlitbu a spájať sa s Bohom. Hudba posilňuje emocionálny rozmer bohoslužieb a pomáha človeku scitlivieť voči tomu, čo ho presahuje. Cirkevný organista zohráva kľúčovú rolu v atmosfére Služieb Božích.

O KURZE

Kantorov pozývame na jednodňový vzdelávací kurz vo Zvolene (Evanjelický kostol sv. Trojice). Jeho cieľom je posilňovať techniky hry na organe, analyzovať a interpretovať hudobné diela, rozvíjať techniky improvizácie a efektívne komunikovať s farárom, členmi spevokolu a zhromaždením. Súčasťou kurzu je teória liturgických tradícií, náboženských piesní a hymien.

Počas kurzu sa budeme venovať: hre organových sprievodov liturgie a cirkevných piesní z Evanjelického spevníka, hre chorálových predohier, modulácií a rôznorodého organového repertoáru so zameraním sa na štýlovú reprodukciu hudby, sprevádzaniu Služieb Božích.

Účastníci kurzu obdržia na podujatí študijné materiály.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých kantorov všetkých vekových skupín. (Účastník do 18 rokov sa môže kurzu zúčastniť iba v sprievode dospelej osoby.)

ČO POTREBUJETE MAŤ SO SEBOU

Účastník kurzu si môže priniesť preferovaný organový repertoár.

PROGRAM

09:00 :: Otvorenie kurzu v Evanjelickom kostole sv. Trojice (mapa)
09:15 :: Biblické zamyslenie
09:30 – 12:00 :: Práca v skupine s lektorom
12:00 – 13:00 :: Obed (nie je súčasťou poplatku)
13:00 – 16:15:: Práca v skupine s lektorom
16:15 :: Vyhodnotenie

CENA

Registračný poplatok 30€ je možné uhradiť platobnou kartou v OBCHODE EMC.

V cene je zahrnuté: práca lektora a študijné materiály.

V cene nie je zahrnuté: strava.

STRAVA

O možnostiach objednania si obeda Vás budeme informovať po prihlásení na kurz.

PODMIENKY REGISTRÁCIE

Prihláška za stáva záväznou po úhrade registračného poplatku. Zrušenie účasti na podujatí do 18. októbra 2023 (streda) je bez storno poplatku. V prípade, že účasť na pobyte zrušíte po 18. októbri 2023, organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú sumu k úhrade storna objednávok.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na j.hegedus15@gmail.com

30 €

Termín: 21. 10. (sobota)

Lokalita: Ev. kostol Zvolen

Kapacita: do 32 osôb

Možnosť prihlásiť sa: do 6. októbra (piatok)

Zdieľať

Ján Hegeduš

lektor

Je koncertný organista, cirkevný hudobník, pedagóg hry na organe a klavíri, člen Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku.

ESHOP