Animátori letných kresťanských táborov

22. marca 202331. marca 2023
Animátori letných kresťanských táborov

€ 1000

Cieľ kampane

0

Dary
Darované
0% € 1000 poďme vyzbierať

Touto kampaňou chceme vytvoriť fond animátorov kresťanských detských a mládežníckych táborov. Fond podporí rozvoj animátorských zručností mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať organizovaniu zážitkových kresťanských táborov.