Odolnosť cirkevného zboru

22. marca 202322. marca 2023
Odolnosť cirkevného zboru

€ 1000

Cieľ kampane

0

Dary
Darované
0% € 1000 poďme vyzbierať

Touto kampaňou chceme vytvoriť víkendový kurz pre presbyterov a vedenia cirkevných zborov, ktorý v podobe, prednášok, skupinových cvičení a workshopov ponúkne účastníkom odpoveď na otázky: Čo ohrozuje cirkevný zbor? Aké potreby majú členovia cirkevného zboru? Čo sú silné stránky zboru? Ako prekonávať ohrozenia?