Campaign Categories: Campaigns

Animátori letných kresťanských táborov
Campaign

Animátori letných kresťanských táborov

Touto kampaňou chceme vytvoriť fond animátorov kresťanských detských a mládežníckych táborov. Fond podporí rozvoj animátorských zručností mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať organizovaniu zážitkových kresťanských táborov.

Odolnosť cirkevného zboru
Campaign

Odolnosť cirkevného zboru

Čo ohrozuje cirkevný zbor? Aké potreby majú členovia cirkevného zboru? Čo sú silné stránky zboru? Ako prekonávať ohrozenia?