Autor: František Korečko (František Korečko)

Zacielený život
Project

Zacielený život

Človek sa ľahko môže v spleti povinností, úloh a rôznych lákadiel stratiť. Je však dôležité mať v živote cieľ a smerovať k nemu.

Komunikácia so súcitom
Project

Komunikácia so súcitom

My ľudia sme veľmi zraniteľní. K porozumeniu preto potrebujeme vedieť komunikovať empaticky.

Ľudia okolo niečo pociťujú a my k tomu prispievame
Článok

Ľudia okolo niečo pociťujú a my k tomu prispievame

Komunikácia je prirodzenou súčasťou nášho každodenného fungovania. Keď komunikujeme s niekým, kto je zdravý, samostatný, nemá vážnejšie problémy, naša komunikácia je sebavedomá a prirodzená. Čo ale v prípade, ak sa naši blízki ocitnú v situácii, ktorá ich stresuje? Čo ak sa ocitnú v nemocnici, sociálnych zariadeniach, kde sú odkázaní na pomoc iných ľudí? Čo ak z jedného...

Vývin človeka a duchovné potreby
Project

Vývin človeka a duchovné potreby

Vývin ľudskej osobnosti je fascinujúci proces vychádzajúci z našej narastajúcej schopnosti spoznávať svet, vyrovnať sa s úlohami životných etáp, hľadaní samostatného svedomia a napĺňaní ľudských potrieb.

Ako písať zápisnice zo zasadnutí grémií
Project

Ako písať zápisnice zo zasadnutí grémií

Pracovné stretnutia a porady cirkevných grémií sú dôležité pre spoluprácu a rozvoj. Naučte sa, ako efektívne zaznamenávať myšlienky z porád, aby ste zabezpečili jasnú komunikáciu a porozumenie.

Tínedžer v našej detskej izbe
Project

Tínedžer v našej detskej izbe

Nastupujúcu generáciu tínedžerov dobre vystihuje symbol „snehovej vločky“. Charakterizuje ich totiž individualizmus, prehnaná citlivosť a problémy s prijatím spätnej väzby. Ľahko sa urážajú a zameriavajú sa hlavne na samých seba.

Rivalizujúce stratégie v rodine
Project

Rivalizujúce stratégie v rodine

Stratégie, ktoré rodičia používajú na to, aby prekonali záťažové situácie v partnerskom a rodičovskom vzťahu, môžu nielen významne napomôcť k prekonaniu krízy, zároveň ale prispievajú k vážnemu narušeniu manželského a rodičovského vzťahu.

Plnohodnotný život
Project

Plnohodnotný život

Pre zlepšovanie kvality vlastného života potrebujeme poznať, čo je naozaj dôležité. A potom pestovať návyky, ktorými sa o zdravý život budeme starať.

Šaty naruby
Článok

Šaty naruby

Práca. Vzťahy. Odpočinok. Spiritualita. Presne v tomto poradí. Tak sa môže javiť mnohým  plnohodnotný život v dvadsiatom prvom storočí. Čo ak je to však inak? Čo ak by sme mali toto poradie životných dôrazov zmeniť? A nielen zmeniť, ale nanovo zadefinovať. Čo to znamená a ako to má prakticky vyzerať, aby nás vlastný život so svojimi...

Ženská identita a sebahodnota
Článok

Ženská identita a sebahodnota

V nedávnej minulosti som viackrát zakúsila otras vlastnej identity, mohla by som bez zveličovania (i keď možno len subjektívne) povedať, že som si prešla hlbokou krízou identity. Bolo obdobie, keď som sa niekoľko mesiacov na veci v mojom živote nevedela pozrieť skrz Boží plán a Božiu perspektívu v mojom živote. Bola som osamelá. Boh si však aj takto ťažké situácie...