Autor: František Korečko (František Korečko)

Vývin človeka a duchovné potreby
Project

Vývin človeka a duchovné potreby

Vývin ľudskej osobnosti je fascinujúci proces vychádzajúci z našej narastajúcej schopnosti spoznávať svet, vyrovnať sa s úlohami životných etáp, hľadaní samostatného svedomia a napĺňaní ľudských potrieb.

Ako písať zápisnice zo zasadnutí grémií
Project

Ako písať zápisnice zo zasadnutí grémií

Pracovné stretnutia a porady cirkevných grémií sú dôležité pre spoluprácu a rozvoj. Naučte sa, ako efektívne zaznamenávať myšlienky z porád, aby ste zabezpečili jasnú komunikáciu a porozumenie.

Tínedžer v našej detskej izbe
Project

Tínedžer v našej detskej izbe

Nastupujúcu generáciu tínedžerov dobre vystihuje symbol „snehovej vločky“. Charakterizuje ich totiž individualizmus, prehnaná citlivosť a problémy s prijatím spätnej väzby. Ľahko sa urážajú a zameriavajú sa hlavne na samých seba.

Rivalizujúce stratégie v rodine
Project

Rivalizujúce stratégie v rodine

Stratégie, ktoré rodičia používajú na to, aby prekonali záťažové situácie v partnerskom a rodičovskom vzťahu, môžu nielen významne napomôcť k prekonaniu krízy, zároveň ale prispievajú k vážnemu narušeniu manželského a rodičovského vzťahu.

Plnohodnotný život
Project

Plnohodnotný život

Pre zlepšovanie kvality vlastného života potrebujeme poznať, čo je naozaj dôležité. A potom pestovať návyky, ktorými sa o zdravý život budeme starať.

Šaty naruby
Článok

Šaty naruby

Práca. Vzťahy. Odpočinok. Spiritualita. Presne v tomto poradí. Tak sa môže javiť mnohým  plnohodnotný život v dvadsiatom prvom storočí. Čo ak je to však inak? Čo ak by sme mali toto poradie životných dôrazov zmeniť? A nielen zmeniť, ale nanovo zadefinovať. Čo to znamená a ako to má prakticky vyzerať, aby nás vlastný život so svojimi...

Ženská identita a sebahodnota
Článok

Ženská identita a sebahodnota

V nedávnej minulosti som viackrát zakúsila otras vlastnej identity, mohla by som bez zveličovania (i keď možno len subjektívne) povedať, že som si prešla hlbokou krízou identity. Bolo obdobie, keď som sa niekoľko mesiacov na veci v mojom živote nevedela pozrieť skrz Boží plán a Božiu perspektívu v mojom živote. Bola som osamelá. Boh si však aj takto ťažké situácie...

Dom a domácnosť ako metafory cirkevného zboru
Článok

Dom a domácnosť ako metafory cirkevného zboru

Metafora domu a domácnosti ma pri premýšľaní nad cirkevným zborom neprestáva inšpirovať odvtedy, čo som si založil rodinu a neskôr prevzal zodpovednosť za rodičovský dom a jeho zveľadenie. Podobne môžeme vnímať aj náboženskú komunitu. A to nás môže inšpirovať pri hľadaní odpovede, akú budúcnosť má náš cirkevný zbor. Pri slove dom sa nám v mysli vybaví materiálna stavba...

Podobne ako v lietadle
Článok

Podobne ako v lietadle

V lietadle pred štartom dostávajú cestujúci viaceré bezpečnostné inštrukcie. Jedna z nich sa týka poklesu tlaku v kabíne. Rodiča dieťaťa môže inštrukcia prekvapiť. Ak nastane spomínaná situácia, nad pasažiermi sa objavia kyslíkové masky. Pravidlo pri nasadzovaní masiek znie, že rodič nasadí masku najprv sebe, až potom ju nasadzuje svojim deťom. Znie to na prvý pohľad sebecky,...

ANIMÁTORI NA LETNÉ TÁBORY
Článok

ANIMÁTORI NA LETNÉ TÁBORY

Radi by ste v cirkevnom zbore zorganizovali letné detské a dorastové tábory, no chýbajú Vám schopní animátori? Vaši rodičia chcú v lete svoje deti zveriť zodpovedným a zábavným organizátorom kresťanského tábora? EMC ponúka cirkevným zborom kresťanských animátorov, ktorí urobia Váš tábor zaujímavým a pre Vaše deti (dorastencov) príťažlivým. Naši animátori sa radi stanú členmi Vášho prípravného tímu. Ich...