Campaign Categories: Featured

Animátori letných kresťanských táborov
Campaign

Animátori letných kresťanských táborov

Touto kampaňou chceme vytvoriť fond animátorov kresťanských detských a mládežníckych táborov. Fond podporí rozvoj animátorských zručností mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať organizovaniu zážitkových kresťanských táborov.