WEBINÁR

ZMIEŠANÉ ROČNÍKY V TRIEDE

12. 9. 2023 | 18:00 – 19:30 | Online udalosť

Náboženská výchova sa zvyčajne vyučuje v zmiešaných ročníkoch. Pred učiteľom v takýchto triedach stojí výzva riadiť vyučovanie naprieč vekovými kategóriami, aktivitami a individuálnymi potrebami žiakov.

OBSAH KURZU

Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu predpokladá upraviť vyučovaný obsah a metodické aktivity tak, aby boli vhodné pre žiakov rôznych vekových kategórií. Pripravovaná školská reforma si dáva za cieľ transformovať obsah vzdelávania do troch cyklov.

Na webinári predstavíme pripravovaný manuál Edukačno-misijného centra pre vyučovanie v zmiešaných ročníkoch podľa cyklov so zameraním na oblasti: Boh a človek, Ježiš Kristus, Písmo sväté, Cirkev a sviatosti a Kresťanský život.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Učitelia náboženskej výchovy na štátnych školách, učitelia detských besiedok.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Počítač (mobilný telefón) s nainštalovanou aplikáciou zoom a stabilné internetové pripojenie.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na vzdelavanieemc@ecav.sk .

0€ / 5€

Kapacita: do 100 osôb

Platforma: Zoom

Deň: 12. september (utorok)

Náročnosť: Bez obmedzenia

Nahrávky lekcií: Áno

Certifikát: Nie

Zdieľať

Dana Naďová

lektorka

Je dlhoročná učiteľka náboženskej výchovy na základnej škole. Niekoľko rokov pôsobila ako metodička pre náboženskú výchovu v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave a Trenčíne (v súčasnosti Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM).

ESHOP