WEBINÁR

ZMIEŠANÉ ROČNÍKY V TRIEDE

Akadémia EMC

Náboženská výchova sa zvyčajne vyučuje v zmiešaných ročníkoch. Pred učiteľom v takýchto triedach stojí výzva riadiť vyučovanie naprieč vekovými kategóriami, aktivitami a individuálnymi potrebami žiakov.

OBSAH KURZU

Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu predpokladá upraviť vyučovaný obsah a metodické aktivity tak, aby boli vhodné pre žiakov rôznych vekových kategórií. Pripravovaná školská reforma si dáva za cieľ transformovať obsah vzdelávania do troch cyklov.

Na webinári predstavíme pripravovaný manuál Edukačno-misijného centra pre vyučovanie v zmiešaných ročníkoch podľa cyklov so zameraním na oblasti: Boh a človek, Ježiš Kristus, Písmo sväté, Cirkev a sviatosti a Kresťanský život.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Učitelia náboženskej výchovy na štátnych školách, učitelia detských besiedok.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Pre spustenie kurzu ho potrebujete uhradiť a vytvoriť si osobný účet v Akadémii EMC (ak ho ešte nemáte vytvorený). Kurz vám bude odomknutý do 24 hodín.

Vstúpte do Digitálnej akadémie.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na matej.orac@edumiscentrum.sk .

5€

Miesto: Akadémia EMC

Počet lekcií: 12

Termín a tempo kurzu: Volíš si ich sám

Náročnosť: Nízka

Certifikát: Nie

Zdieľať

Dana Naďová

lektorka

Je dlhoročná učiteľka náboženskej výchovy na základnej škole. Niekoľko rokov pôsobila ako metodička pre náboženskú výchovu v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave a Trenčíne (v súčasnosti Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM).