SÚSTREDENIE

ŽENSKÁ IDENTITA A SEBAHODNOTA

8. – 11. JÚN 2023 | Zborový dom ECAV Párnica

Naša identita je výrazne formovaná vzťahom okolia k našej osobe. Vlastnú identitu si uvedomujeme na základe našej odlišnosti od druhých ľudí. Naša jedinečnosť môže byť okolím zneistená. Zmeny v našom živote sú ďalším faktorom neistoty o sebe samej. Často máme zo seba zlý pocit, strácame sebadôveru, náš život stráca koherenciu, stáva sa bezvýznamným a nepodareným.

PROGRAM SÚSTREDENIA

ŠTVRTOK 8. júna

17:00 :: Príchod a ubytovanie

18:00 :: Večera

20:00 :: Kto sme / Naše očakávania / Vzájomné zoznámenie sa

PIATOK 9. júna

07:45 :: Raňajky

09:00 :: Kedy, kde a ako si uvedomujeme svoju identitu (situácie, hodnotové postoje, moje telo v premene)

12:30 :: Obed

14:15 :: Vzťahy ovplyvňujúce našu identitu

18:00 :: Večera

20:00 :: Práca a výkon ovplyvňujúci našu identitu

SOBOTA 10. júna

07:45 :: Raňajky

09:00 :: Emócie ovplyvňujúce našu identitu, sebadôvera

12:30 :: Obed

15:15 :: Osobné hranice a ich prekračovanie

17:00 :: Riziko „pocitu“ vlastnej hodnoty

18:00 :: Večera

20:00 :: Oddychový večer s prekvapením

NEDEĽA 11. júna

07:45 :: Raňajky

09:00 :: Porovnávanie sa s okolím

12:00 :: Obed

13:00 :: Stanovenie osobných cieľov, vyhodnotenie pobytu

14:00 :: Záver

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre ženy vo veku 30 až 50 rokov.

CENA ZAHŔŇA

  • 3-krát ubytovanie v Zborovom dome ECAV Párnica
  • 3-krát raňajky v Zborovom dome ECAV Párnica
  • 3-krát obed v penzióne Adak Párnica
  • 3-krát večera v penzióne Adak Párnica
  • organizačno-režijné náklady

NEPREHLIADNITE

Pobyt sa uskutoční v prípade, že sa na podujatie prihlási a do termínu 25. mája 2023 uhradí poplatky minimálne 15 účastníkov.

PLATBA

Spolu s vyplnením prihlášky uhraďte poplatok na účet EMC:

SK31 3100 0000 0040 4019 8419
Suma: €160,-
Špecifický symbol: 5879042
Správa pre prijímateľa: priezvisko + Identita jún 2023

Potvrdenie o zaplatení je potrebné zaslať na adresu vzdelavanieemc@ecav.sk .

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na vzdelavanieemc@ecav.sk a chmurciakkaty@gmail.com .

160€

Dni: štvrtok až nedeľa

Kapacita: 20 účastníkov

Termín prihlásenia sa: do 25. mája 2023

Zdieľať

Mgr. et. Mgr. Katarína Chmurčiaková

lektorka (odborná garantka)

Je supervízorkou v pomáhajúcich profesiách.

Mgr. Denisa Kuruc Vargová

lektorka

Je farárkou cirkevného zboru ECAV Pozdišovce.

Mgr. Anna Činčuráková-Tipulová

lektorka

Je farárkou cirkevného zboru ECAV Stará Turá.