JEDNODUCHÝ KURZ

VÝVIN ČLOVEKA A DUCHOVNÉ POTREBY

DIGITÁLNA AKADÉMIA EMC

Vývin ľudskej osobnosti je fascinujúci proces vychádzajúci z našej narastajúcej schopnosti spoznávať svet, vyrovnať sa s úlohami životných etáp, hľadaní svedomia a napĺňaní ľudských potrieb. Na jeho vrchole sú naše duchovné potreby.

CIEĽ KURZU

Účastník získa prehľad v súčasných vývinových teóriách a zoznámi sa s vývojom predstavy Boha v jednotlivých etapách života. Umožní mu to veku primerane zacieliť náboženskú komunikáciu a aktivity v rôznych misijných činnostiach cirkvi.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre rodičov, učiteľov, katechétov, farárov. Je určený pre všetkých, ktorým záleží na zdravom duchovnom vývoji detí a mladých ľudí.

ČO POTREBUJETE NA KURZ

Pre pozretie úvodnej časti kurzu si potrebujete VYTVORIŤ osobný účet v Akadémii EMC (ak ho ešte nemáte vytvorený).

Pre prístup k platenej časti kurzu ho potrebujete uhradiť v Obchode EMC. Kurz vám bude odomknutý do 24 hodín.

VSTÚPTE do Digitálnej akadémie.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

5€

Miesto: Akadémia EMC

Počet lekcií: 13

Termín a tempo kurzu: Volíš si ich sám

Náročnosť: Nízka

Certifikát: Nie

Zdieľať

Jana Bosáková

lektorka

Je dlhoročná duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej školy v Martine. Zameriava sa na interaktívne vzdelávanie s využitím psychologických a teambuldingových aktivít. Je hlavná autorka nového kurikula konfirmačnej prípravy ECAV.