DUCHOVNÉ CVIČENIA ECAV

VIA EMAUS

12. – 14. APRÍL | Badín

Stretnutie so vzkrieseným Kristom mení všetko!

CIEĽ SÚSTREDENIA

Na základe príbehu Emauzských učeníkov (L 24,13 – 35) si chceme na duchovných cvičeniach (1) uvedomiť Božiu prítomnosť, ktorá nás navzájom spája, mení a zmocňuje k misijnej službe, (2) rozptýliť pochybnosti na ceste nasledovania Pána Ježiša a otvoriť svoje srdcia a domácnosti pre Krista a hostí, (3) a navrátiť do nášho života radosť zo svedectva o vzkriesenom Pánovi.

OBSAH SÚSTREDENIA

Vzkriesený Pán Ježiš stretáva dvoch putujúcich, skleslých a zmätených učeníkov. Kráča s nimi, rozpráva sa s nimi, kladie im otázky a vysvetľuje Písma. Pri spoločnom stolovaní sa im otvárajú oči viery. S radosťou bežia za ostatnými zvestovať, že stretli Vzkrieseného.

Počas sústredenia budeme tráviť dostatok času v tichu a v samote. Účastníci dostanú pracovné listy, ktoré budú slúžiť ako podklady pre dobré využitie času na duchovných cvičeniach.

V intervale jedného mesiaca po skončení sústredenia (19. mája 2024 o 19.00 hod) sa stretneme na spoločnom online stretnutí. Na online stretnutí sa budeme rozprávať o tom, ako vyzerá náš život, služba a ciele, ktoré sme si dali či objavili na duchovných cvičeniach.

KOMU JE PODUJATIE URČENÉ

Duchovné cvičenia sú určené záujemcom o duchovný rozvoj a osobnostné zrenie. Nie sú vhodné pre deti.

PROGRAM

PIATOK 12. apríl

16:00 Príchod a ubytovanie
18:00 Večera
19:30 Večerný program: Úvod do duchovných cvičení (Mt 28,19 – 20)
20:30 Modlitba bez slov (Centering Prayer)
21:00 Večerná modlitba (Examen) v kaplnke Domu Xaver

SOBOTA 13. apríl

08:00 Spoločná ranná modlitba (Lectio 365) v kaplnke Domu Xaver
08:15 Raňajky
09:00 Dopoludňajší program: Kristova prítomnosť spája (L 24,13 – 16)
10:00 Modlitba bez slov (Centering Prayer)
10:30 Ďalšie kroky: Každý premýšľa sám nad otázkami, ďalšími krokmi vo svojom živote a službe.
11:50 Obedňajšia modlitba (Inner Room) v kaplnke Domu Xaver
12:00 Obed
13:00 Odpočinok, čas na stíšenie, prechádzka, individuálny program
16:00 Popoludňajší program: Kristova prítomnosť mení (L 24,17 – 27)
17:00 Modlitba bez slov (Centering Prayer)
17:30 Ďalšie kroky. Každý sám premýšľa nad otázkami, ďalšími krokmi vo svojom živote a službe
18:00 Večera
19:30 Večerný program: 4 formy modlitby
20:30 Modlitba bez slov (Centering Prayer)
21:00 Večerná modlitba (Examen) v kaplnke Domu Xaver

NEDEĽA 14. apríl

08:00 Ranná modlitba (Lectio 365) v kaplnke Domu Xaver
08:15 Raňajky
09:00 dopoludňajší program: Kristova prítomnosť vysiela (L 24,28 – 35) + Večera Pánova v kaplnke
10:00 Modlitba bez slov (Centering Prayer)
10:30 Ďalšie kroky. Každý sám premýšľa nad otázkami, ďalšími krokmi vo svojom živote a službe
11:15 Záverečné zdieľanie, modlitby a vyslanie
11:50 Obedňajšia modlitba (Inner Room) v kaplne Domu Xaver
12:00 Obed a záver

UBYTOVANIE

Prioritne budú účastníci ubytovaní na 1-posteľových izbách (16 miestností). K dispozícii sú aj dve 2-posteľové izby vhodné pre manželské páry. (Záujem je potrebné uviesť v online prihláške).

Počet účastníkov duchovných cvičení je vzhľadom na charakter podujatia limitovaný na 20 osôb.

ČO SI POTREBUJETE PRINIESŤ

Je potrebné si doniesť Bibliu, zápisník na poznámky a reflektovanie, pomôcky na prípadne kreslenie myšlienok.

CENA a PLATBA

Celková cena za sústredenie zahŕňa ubytovanie (2x noc + miestny poplatok obci), stravu (2x raňajky, 2x obed, 2x večera) a poplatok spojený s organizáciou podujatia.

Po prihlásení sa prostredníctvom elektronického formulára zaplaťte registračný poplatok v Obchode EMC (odporúčame bezpečnú platbu kartou). Registrácia je záväzná až prijatím úhrady na bankový účet organizátora.

V prípade, že budete z nepredvídaných dôvodov musieť účasť pred 7. aprílom 2024 zrušiť, platbu Vám vrátime. Ak účasť na pobyte zrušíte po 7. apríli 2024 (nedeľa), organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú uhradenú sumu na zaplatenie storno poplatkov.

REGISTRÁCIA

Prihlasovanie prostredníctvom elektronického formulára trvá do 5. apríla 2024.

MÁTE OTÁZKY?

Píšte ich na emc@ecav.sk (Mgr. Stanislav Grega) alebo matej.orac@edumiscentrum.sk (ThDr. Matej Oráč, PhD.).

80€

Dni: 12. – 14. 4. (piatok až nedeľa)

Kapacita: 20 účastníkov

Miesto konania: Dom Xaver, Badín, Banská 529/28

Termín prihlásenia sa: do 5. apríla 2024

Zdieľať

Marián Kaňuch

lektor

je farárom a seniorom ECAV so záujmom o témy celistvého osobnostného rozvoja jednotlivca s prihliadnutím na duchovné (spirituálne) potreby človeka.