WEBINÁR

TÍNEDŽER V NAŠEJ DETSKEJ IZBE

12. MAREC 2024 | 18:00 – 19:30 hod.

Nastupujúcu generáciu tínedžerov dobre vystihuje symbol „snehovej vločky“. Charakterizuje ich totiž individualizmus, prehnaná citlivosť a problémy s prijatím spätnej väzby. Ľahko sa urážajú a zameriavajú sa hlavne na samých seba.

CIEĽ WEBINÁRA

Webinár chce priblížiť výchovu v období dospievania, upozorniť na prevenciu v oblastiach, ktoré môžu byť kľúčovými pre vzťahy v rodine a poukázať na zdravý vývin mladého človeka.

OBSAH WEBINÁRA

Počas webinára sa budeme venovať témam ako: Kto sú tínedžeri? (vývinové charakteristiky, generačné charakteristiky, sociologické charakteristiky), Vplyv médií (Ako sa mozog učí?), Ako sa môžeme pripraviť vopred? Ako s nimi komunikovať?

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ

Webinár je určený najmä rodičom, ale aj pracovníkom s mladými ľuďmi (napr. farárom, učiteľom atď.)

ČO POTREBUJETE NA WEBINÁR

K dispozícii je potrebný počítač s kamerou a mikrofónom a stabilné internetové pripojenie. Webinár sa koná cez aplikáciu zoom, odporúčame jej inštaláciu v počítači.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

0 / 5€

Forma komunikácie: Zoom

Kapacita: 100 účastníkov

Termín: 12. marec (utorok)

Čas: 18:00 – 19:30 hod.

Nahrávka: Áno

Zdieľať

Lenka Bačová

lektorka

pracuje ako psychologička v Centre poradenstva a prevencie v Prešove. Je členkou Cirkevného zboru ECAV v Prešove. V súčasnosti je aj poradkyňou Linky pomoci ECAV – Samaritáni.