WEBINÁR

SÚČASNÝ NÁBOŽENSKÝ EXTRÉMIZMUS

10. 10. 2023 | 18.00 | Online

Náboženský extrémizmus v súčasnosti predstavuje potenciálne oveľa väčšie nebezpečenstvo než tradičný terorizmus. Je totiž úplne nevypočítateľný.

OBSAH KURZU

Cieľom webinára je získať kritický pohľad na náboženstvo, jeho vývoj a mnohoraké vplyvy na súčasnú spoločnosť z perspektívy náboženstva ako sociologického fenoménu. Účastníkom ponúkne sprostredkovanie aktuálnych informácií v oblasti spolunažívania rôznych náboženstiev a riešení náboženských konfliktov. Kurz poskytuje teoretický a empirický (založený na pozorovaní) úvod do náboženského fundamentalizmu, extrémizmu a násilia. Budeme diskutovať o teoretických perspektívach a možnostiach prevencie.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je vhodný pre učiteľov náboženskej výchovy, farárov, pracovníkov s mládežou, špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, školských psychológov, ale aj pre všetkých so záujmom o problematiku.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Počítač (mobilný telefón) s nainštalovanou aplikáciou zoom, funkčný mikrofón a stabilné internetové pripojenie.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na vzdelavanieemc@ecav.sk .

Zdarma

Kapacita: do 100 osôb

Platforma: Zoom

Deň: 10. október (utorok)

Náročnosť: Bez obmedzenia

Nahrávky: Nie

Certifikát: Nie

Zdieľať

Lucia Grešková

lektorka

je hlavná štátna radkyňa cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR a vysokoškolská pedagogička na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.