ŠKOLSKÁ KONFERENCIA ECAV 2023

HODNOTY VO VZDELÁVANÍ

5. – 6. OKTÓBER 2023 | Poprad, Hotel Satel

Človek sa človekom nerodí. Stáva sa ním. A nie je to samočinný proces. Až osvojené hodnoty, kultúrne a spoločenské normy robia zo živočícha homo sapiens ľudskú bytosť.

Ľudskými hodnotami sa bežne pomenúvajú vlastnosti alebo kvality, ktoré považujeme za žiaduce alebo morálne dobré a pripisujú sa predmetom, praktickým alebo morálnym ideálom, faktom, vzorcom správania, charakterovým vlastnostiam alebo tovarom. Celková štruktúra prepojených, rôzne vážených hodnôt je dôležitá pre kvalitu individuálneho ľudského života a budúcnosť spoločnosti, v ktorej žijeme.

KOMU JE KONFERENCIA URČENÁ

Konferencia je určená pre pedagógov a širokú verejnosť so záujmom o problematiku formovania hodnôt a noriem žiaka.

HLAVNÉ TÉMY

  • Charakter žiaka a pedagóga ako priorita vzdelávania
  • Vývinová psychológia dieťaťa a vnímanie hodnôt v detskom veku
  • Rozvoj sociálnych kompetencií a kompetencií v oblasti ľudských práv
  • Etika na hodinách náboženskej výchovy
  • Inšpirácia holandským vzdelávacím systémom
  • Historický pohľad do kontextu vzdelanosti a konfesie
  • Manažment pedagogického tímu so spoločnými hodnotami

MIESTO KONANIA

Podujatie sa koná v Hoteli Satel v Poprade.

* Obrázok bol vytvorený za pomoci umelej inteligencie.

PROGRAM

ŠTVRTOK 5. október 2023

09.00 – 10.00 Registrácia a ubytovanie
10.00 – 10.05 Otvorenie konferencie, Mgr. Miroslav Čurlík, Školský výbor
10.05 – 10.30 Úvodné biblické slovo, Mgr. Peter Mihoč, biskup
10:30 – 12:00 PREDNÁŠKA Charakter – priorita vzdělání, Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

12.00 – 13.30 Obed

13.30 – 15.00 PREDNÁŠKA Vzdelávací systém v Holandsku, Frits Hoekstra, Nina Baldini a Marjon van Groenigen

15.00 – 15.30 Občerstvenie

15.30 – 17.30 Príklady dobrej praxe

a) Vnímanie hodnôt v detskom veku, ThDr. Jana Bosáková, PhD., Peter Petrovič MA, BEd (Hons), Evanjelická materská škola, Martin
b) Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov 1. stupňa, Mgr. Jana Vassová, Mgr. Anna Polohová, Evanjelická základná škola Prešov
c1) Hodnotové vzdelávanie na hodinách dejepisu, PhDr. Ľudmila Kónyová, Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov
c2) Etika na hodinách náboženskej výchovy, Mgr. Danka Naďová, učiteľka náboženskej výchovy, ZŠ Myjava
d1) Sociálny projekt na škole, Mgr. Natália Vrždiaková, školská psychologička, Evanjelické gymnázium Martin
d2) Dramatizácia ako spôsob hodnotového vzdelávania, ThDr. Jana Bosáková, PhD., Mgr. Natália Vrždiaková, Evanjelické gymnázium, Martin

18.00 – 19.00 Večera

19.00 – 19.30 Večerné biblické slovo, Mgr. Roman Porubän, senior
19.30 – 20.30 DISKUSIA s tvorcom animovaného seriálu Labyrint světa a ráj srdce, Daniel Jurčo B.F.A., grafik

PIATOK 6. október 2023

07.00 – 08.00 Raňajky
08.00 – 08.30 Ranná biblické slovo, Mgr. Ján Hroboň, biskup
08.30 – 10.00 PREDNÁŠKA Sola scriptura a konkurenčný boj o dušu vyústil v pandémiu gramotnosti, Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.,
10.15 – 10.30 Občerstvenie
10.30 – 11.30 PREDNÁŠKA Ako formovať pedagogický zbor na tím, ktorý stojí na hodnotách, Ján Horecký
11.30 – 12.00 Záverečné biblické slovo, Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup
13.00 – 14.00 Obed

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Prihlasovanie prostredníctvom elektronického formulára trvá do 25. septembra a umožňuje prihlásiť sa na celú konferenciu, alebo jeden z dvoch konferenčných dní. Prihláška sa stáva právoplatnou až zaplatením registračného poplatku.

CENA

Poplatok za konferenciu činí 25 € v prípade účasti na oboch dňoch podujatia, respektíve 15 € v prípade, že sa záujemca zúčastní jedného dňa konferencie . Cena zahŕňa organizačný poplatok, stravu a ubytovanie (účastník oboch dní konferencie). Prihláška sa stáva právoplatnou až uhradením registračného poplatku. (Odporúčame využiť zabezpečenú platbu kartou).

V prípade, že účasť na podujatí zrušíte po 28. 9. 2023 (štvrtok), organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú uhradenú sumu na zaplatenie storno poplatkov rezervovaných služieb.

MÁTE OTÁZKY?

Píšte ich na miroslav.curlik@gmail.com (Školský výbor ECAV) alebo skoly@ecav.sk (tajomníčka EMC ECAV).

ORGANIZÁTORI

Školský výbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
web: skoly.ecav.sk

Asociácia evanjelických škôl Slovenska
web: aess.sk

Edukačno-misijné centrum Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
web: edumiscentrum.sk

15€ / 25€

Dni: 5. – 6. 10. štvrtok a piatok

Kapacita: 150 účastníkov

Miesto konania: Hotel Satel Poprad

Termín prihlásenia sa:
do 25. septembra

Zdieľať

Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

je manžel, otec, pedagóg a komeniológ. Po štúdiu filozofie výchovy na University of Wales sa venoval výskumu v Komenského inštitúte v Prahe, prednášal na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem v odboroch na pomedzí pedagogiky, antropológie a etiky. Okrem iných kníh je autorom: Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti (2015), Na charakteru záleží, problém učitelnosti dobra (2020), I když se nikdo nedívá (2015).

Frits Hoekstra

Holandské kráľovstvo

Zahraničný hosť spolu so svojimi kolegyňami Ninou Baldini a Marjon van Groenigen predstavia školský systém vzdelávania a systém riadenia škôl v Holandsku. Úspech ich školstva v skratke: podpora rodiny a deti v ranom veku, finančné zdroje pre znevýhodnené deti, kontinuálne zlepšenie kvality učiteľov, systém zodpovednosti škôl.

Mgr. Ján Horecký

poradca ministra školstva vedy výskumu a športu SR

je pedagóg zastávajúci v rokoch 2022 – 23 funkciu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rokoch 1991 – 97 pracoval ako učiteľ na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave. V rokoch 1997 – 2003 pôsobil na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave ako koordinátor International Baccalaureate programu a správca Nadácie Novohradská.

Ing. Róbert Chovanculiak, PhD.

analytik, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

je absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V minulosti pôsobil ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. V súčasnosti je výskumným pracovníkom Vysokej školy CEVRO Institut v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.

Daniel Jurčo, B.F.A.

grafik animovaného seriálu Labyrint světa a ráj srdce

je grafik, grafický dizajnér a fotograf. V minulosti realizoval grafické návrhy kníh a časopisov ako napr. eVýchod (Evanjelický východ).