VZDELÁVANIE

ROZVOJ OSOBNOSTI

ČLOVEK NEMUSÍ LEN STARNÚŤ.
MÔŽE AJ ZRIEŤ.

Ľudská osobnosť sa v dospelom veku rozvíja pod vplyvom životných okolností, záťažových situácií a prostredia, v ktorom sa človek nachádza. Možnosť poodstúpiť a mať nadhľad pomáha človeku ovplyvňovať vlastné ja želaným smerom. Konštruktívne sily v osobnosti človeka získavajú prevahu nad deštruktívnymi silami.

Vzdelávacie kurzy

Kurz je určený pre záujemcov, ktorý sa chcú naučiť digitálne zručnosti a získať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v IT. Zvládnite Excel a ďalšie nástroje Office 365 a nadobudnite sebavedomie pre ďalšie kariérne napredovanie.

Kurz je určený pre záujemcov, ktorý sa chcú naučiť digitálne zručnosti a získať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v IT. Zvládnite Excel a ďalšie nástroje Office 365 a nadobudnite sebavedomie pre ďalšie kariérne napredovanie.

Kurz je určený pre záujemcov, ktorý sa chcú naučiť digitálne zručnosti a získať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v IT. Zvládnite Excel a ďalšie nástroje Office 365 a nadobudnite sebavedomie pre ďalšie kariérne napredovanie.

Kurz je určený pre záujemcov, ktorý sa chcú naučiť digitálne zručnosti a získať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v IT. Zvládnite Excel a ďalšie nástroje Office 365 a nadobudnite sebavedomie pre ďalšie kariérne napredovanie.

Kurz je určený pre záujemcov, ktorý sa chcú naučiť digitálne zručnosti a získať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v IT. Zvládnite Excel a ďalšie nástroje Office 365 a nadobudnite sebavedomie pre ďalšie kariérne napredovanie.

OPÝTAJTE SA …

Cieľovú skupinu zastrešuje

Meno Priezvisko

e-mail: meno.priezvisko@ecav.sk
tel.: 09xx xxx xxx