KRÁTKODOBÝ KURZ

ROZPOČET A ROZVOJ ZBORU

Akadémia EMC

Poznať zdroje, na ktorých stojí cirkevný zbor, je dôležitým predpokladom k plánovaniu rozvoja komunity. Ak rozumiete potrebám ľudí a pohybom v zborovej „peňaženke“, dokážete predvídať svoje materiálne potreby a podporovať duchovný rast zboru.

O KURZE

Účastník kurzu sa v 6 lekciách dozvie, z akých materiálnych a nemateriálnych zdrojov čerpá náboženská komunita, v akej fáze vývoja sa aktuálne nachádza (rast, stabilizácia, stagnácia), aké majú členovia komunity potreby, čo podnecuje rast a ovplyvňuje stagnáciu zboru. Ukážeme si, ako vykonať analýzu štruktúry členov cirkevného zboru. Vyhodnotíme štruktúru príjmov a hospodárnosť nakladania s finančnými zdrojmi. Účastník sa oboznámi s modelmi financovania náboženských komunít na Slovensku a v zahraničí. Vo finálnej fáze kurzu stanovíme stratégiu rozvoja (resp. stabilizácie) komunity, finančný plán na podporu iniciatív, plán implementácií, monitorovanie a hodnotenie rozvoja zboru. Počas kurzu budeme pracovať s obrazom domu a domácnosti.

Pre účastníka kurzu bude prospešné, ak nebude jediným účastníkom kurzu z jeho náboženskej komunity.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je vhodný pre členov náboženských komunít, ktorí zodpovedajú za hospodárenie cirkevného zboru a prípravu zborového rozpočtu (dozorcovia, presbyteri, členovia finančných komisií), ale aj tých, ktorí premýšľajú o rozvoji, plánovaní a hospodárení, či už osobnom, rodinnom alebo komunitnom.

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA

Účastník kurzu získa dotazník potrieb člena zboru, šablónu plánu rozvoja cirkevného zboru (strednodobý horizont), šablónu rozpočtu na 3 roky a šablónu štrukturálneho rozpočtu na administratívny rok.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Pre spustenie kurzu si potrebujete vytvoriť osobný účet v Akadémii EMC (odkaz: Vstúp do Akadémie > Registrácia) a uhradiť kurz. Po obdržaní úhrady vám kurz odomkneme do 6 hodín.

Poznať posledný rozpočet cirkevného zboru je pre účastníka výhodou.

Nezabudnite, že práca na plánovaní rozvoja a rozpočtu náboženského spoločenstva je skupinovou úlohou a cieľom. Prizvite do vzdelávania aj ďalších angažovaných členov vášho cirkevného zboru či farnosti.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok píš na frantisek.korecko@edumiscentrum.sk .

15 €

Miesto: Akadémia EMC

Počet lekcií: 6

Termín: začiatok a tempo kurzu si stanovuje účastník sám

Náročnosť: stredne náročné

Výhoda: viacero účastníkov z jedného zboru

Zdieľať

František Korečko

lektor

je bývalým zborovým farárom, školským farárom a starostom obce s 600 obyvateľmi. Zodpovedal za plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a prípravu rozpočtov.