WEBINÁR

RODINA V KRÍZE – RIVALIZUJÚCE STRATÉGIE

17. 4. 2023 | 18:00 – 19:30 | Online udalosť

Stratégie, ktoré rodičia používajú na to, aby prekonali záťažové situácie v partnerskom a rodičovskom vzťahu, môžu nielen významne napomôcť k prekonaniu krízy, zároveň ale prispievajú k vážnemu narušeniu manželského a rodičovského vzťahu.

OBSAH KURZU

Rivalizácia rodičov vyvolá u detí psychologickú reakciu. Tie môžu kvôli tomu prežívať konflikt lojality a pocit frustrácie z toho, že si musia medzi rodičmi „vybrať“.

Webinár priblíži prácu psychológa s rodinou v kríze zamerajúc sa na rivalizujúce stratégie manželov a reakcie detí na rodičovský konflikt.

Pomocou konkrétnych príbehov z praxe si vysvetlíme, aké základné typy kríz poznáme, ako ich rozlišujeme podľa závažnosti a typov psychologických intervencií.

Webinár priblíži, s akými typmi rodín sa môžeme v praxi stretnúť, akým spôsobom psychologicky posudzujeme osobnostné charakteristiky a rodičovské kompetencie rodičov, ako aj kvalitu vzájomných citových a emočných väzieb detí s rodičmi.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem o danú problematiku.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na vzdelavanieemc@ecav.sk .

0€

Kapacita: 100 účastníkov

Platforma: Zoom

Deň: Pondelok

Náročnosť: Bez obmedzenia

Nahrávky lekcií: Áno

Certifikát: Nie

Zdieľať

Martin Balko

lektor

Je evanjelický teológ a klinický psychológ na Psychiatrickej klinike v Bratislave-Ružinove. Je aj súdny znalec v odbore poradenská psychológia, klinická psychológia detí a dospelých. V rokoch 2003 – 2015 pôsobil ako univerzitný kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre Mosty v Bratislave v Mlynskej doline.

ESHOP