Matej Oráč

Home / Matej Oráč

Do EMC sa Matej dostal kvôli celoživotnému záujmu o vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Jeho primárne zamestnanie je duchovný správca Evanjelickej spojenej školy v Prešove a učiteľ evanjelického a. v. náboženstva. Už 19 rok učí žiakov od 3 – 19 rokov. Zameriava sa na projektové vyučovanie, gamifikáciu (technika, ktorá využíva herné prvky v nehernom kontexte, za účelom vzdelávania), vyučovanie orientované pre život a riešenie problémov. V EMC pôsobí ako koordinátor vzdelávacích aktivít a pomáha budovať vzdelanostne a duchovne vyspelú evanjelickú komunitu.

Detail profilu
Sociálne siete

ESHOP