Matej Oráč

Koordinátor vzdelávacích aktivít

Home / Matej Oráč

V EMC je Matej „hlavou“ vzdelávania. Jeho primárne zamestnanie je duchovný správca Evanjelickej spojenej školy v Prešove a učiteľ evanjelického a. v. náboženstva.

Už 19 rok učí žiakov v rozpätí veku 3 až 19 rokov. Zameriava sa na projektové vyučovanie, gamifikáciu (technika, ktorá využíva herné prvky v nehernom kontexte, za účelom vzdelávania), vyučovanie orientované pre život a riešenie problémov. V EMC koordinuje vzdelávacie aktivity a vytvára koncepcie rozvoja evanjelickej komunity.

Kontaktujte ma

    Budem rád, ak mi napíšete svoje postrehy a skúsenosti s EMC.

    K užitočnosti EMC patrí aj spätná väzba. Preto ocením vaše odporúčania a upozornenia na nedostatky, aj očakávania od služby evanjelickým a kresťanským komunitám a spoločnosti.

    Detail profilu
    Sociálne siete