Lýdia Naďová

Pastorálna starostlivosť | Supervízorka

 

 

Absolvovala štúdium evanjelickej teológie na EBF UK v Bratislave. Pracovala ako nemocničná farárka na onkologickej klinike Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch v Bratislave. Pôsobí ako duchovná správkyňa v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci (t. č. na materskej dovolenke). Je supervízorkou pre pomáhajúce profesie.

Oblasti poradenstva

 • práca so stratami (choroba, rozvod, odlúčenie, smrť, atď.)
 • sprevádzanie chorých a zomierajúcich
 • podpora rodičov pri zomieraní ich dieťaťa (smútenie mamy a smútenie otca)
 • smútenie vo vzťahu s Bohom
 • podpora hľadania identity u mladých

Konzultácie

každý druhý pondelok v mesiaci v čase 20.00 – 21.30 hod.

Kontaktujte ma

  Čo sa deje po odoslaní formulára …

  Po obdržaní správy formulára reagujem do email schránky odosielateľa do 48 hodín.

  Ak by ste odo mňa nedostali správu do 3 dní, kontaktuje podpora @edumiscentrum.sk .

  Detail profilu