Radoslav Naď

Psychológ

 

 

Absolvoval štúdium evanjelickej teológie na EBF UK v Bratislave a štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Pôsobil ako evanjelický farár na viacerých miestach. V súčasnosti pracuje ako psychológ a psychoterapeut v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. Predná Hora.

Oblasti poradenstva

 • látkové a nelátkové závislosti
 • depresia a úzkosť
 • práca so stresom
 • problémy rodovej identity
 • traumy a postraumatická stresová porucha
 • manželské poradenstvo
 • výchovné problémy
 • krízová intervencia

Konzultácie

každý druhý štvrtok v mesiaci v čase 20:00 – 21:30 hod.

Kontaktujte ma

  Čo sa deje po odoslaní formulára …

  Po obdržaní správy formulára reagujem do email schránky odosielateľa do 48 hodín.

  Ak by ste odo mňa nedostali správu do 3 dní, kontaktuje podpora @edumiscentrum.sk .

  Detail profilu