Sylvia Iľková

Špeciálna pedagogička

 

 

Absolvovala vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociálna práca (2004) a špeciálna pedagogika (2013). Práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa venuje 20 rokov. Momentálne pôsobí v Súkromnej spojenej škole pre žiakov s autizmom v Prešove.

V minulosti pracovala v  Evanjelickej internátnej škole v Červenici pre žiakov s hluchoslepotou a Centre včasnej intervencie Prešov, n. o.  – poradenstvo a intervencia pre rodiny s deťmi do 7 rokov so zdravotným znevýhodnením.

Oblasti poradenstva

 • poruchy autistického spektra (PAS) – výchovné problémy, problémové správanie, úprava domáceho prostredia, komunikácia s dieťaťom s PAS
 • včasné známky autizmu
 • orientácia v systéme inštitúcií, ktoré poskytujú starostlivosť o dieťa s rizikovým vývinom
 • integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • rizikový raný vývin dieťaťa
 • problémové správanie u detí, problémy v komunikácii, problémy vo vzťahu rodič – dieťa

Konzultácie

každý piatok v čase 17.00 – 18.00 hod. (mimo štátnych sviatkov)

Kontaktujte ma

  Čo sa deje po odoslaní formulára …

  Po obdržaní správy formulára reagujem do email schránky odosielateľa do 48 hodín.

  Ak by ste odo mňa nedostali správu do 3 dní, kontaktuje podpora @edumiscentrum.sk .

  Detail profilu