Katarína Chmurčiaková

Sociálna pracovníčka / Kresťanská koučka / Supervízorka

 

 

Absolventka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v odbore sociálna práca Univerzity Konštantína Filozofa v Nitra, od roku 2021 supervízorka pre pomáhajúce profesie a od roku 2023 kresťanská koučka. Ako sociálna pracovníčka sa od roku 2003 špecializuje na starostlivosť o osoby s Alzheimerovým ochorením. Okrem toho sa venuje témam osobného a pracovného vyhorenia, osobných a profesionálnych hraníc, identity a sebahodnoty.

Oblasti poradenstva

 • poradenstvo pre rodinných príslušníkov pacientov s Alzheimerovým ochorením
 • poradenstvo a podpora pre osoby, ktoré plánujú byť prijímateľom sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov
 • sprevádzanie pre osoby, ktoré pociťujú osobné alebo pracovné vyhorenie
 • sprevádzanie pre osoby, ktoré zápasia s otázkou vlastnej identity a sebahodnoty, potrebou nastavenia osobných hraníc

Konzultácie

každý pondelok 18.00 – 20.00 hod. (mimo štátnych sviatkov)

Kontaktujte ma

  Čo sa deje po odoslaní formulára …

  Po obdržaní správy formulára reagujem do email schránky odosielateľa do 48 hodín.

  Ak by ste odo mňa nedostali správu do 3 dní, kontaktuje podpora @edumiscentrum.sk .

  Detail profilu