Martin Balko

Psychológ

 

 

Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a evanjelickú teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Špecializačné štúdium v klinickej a poradenskej psychológii absolvoval na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.

Pracuje ako klinický psychológ na 1. Psychiatrickej klinike SZU a UNB Ružinov v Bratislave, zároveň pôsobí ako súdny znalec v odvetví Klinická psychológia detí a dospelých a Poradenská psychológia.

Oblasti poradenstva

 • individuálne psychologické poradenstvo pre vysokoškolákov a dospelých všeobecne
 • klinicko-psychologická diagnostika duševných porúch (depresie, úzkostné poruchy, psychózy)
 • zvládanie krízových rodinných situácií

Konzultácie

každý pondelok 20.00 – 22.00 hod. (mimo štátnych sviatkov)

Kontaktujte ma

  Čo sa deje po odoslaní formulára …

  Po obdržaní správy formulára reagujem do email schránky odosielateľa do 48 hodín.

  Ak by ste odo mňa nedostali správu do 3 dní, kontaktuje podpora @edumiscentrum.sk .

  Detail profilu