ONLINE WEBINÁRE

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

11. JANUÁR a 21. MAREC 2024 | Zoom

Oceňujeme prezentujúcich, ktorí strhnú našu pozornosť. Prisudzujeme to talentu a prehliadame, že vystúpenie predchádza kvalitná príprava vo viacerých oblastiach.

CIEĽ KURZU

Chcete sa pred publikom cítiť komfortne, sebavedomo a bez stresu? Cieľom dvoch webinárov je naučiť sa, ako zlepšiť svoje prezentačné zručnosti, ako a v akom prostredí si pripraviť prezentáciu, ktorá je adresná, obsahovo zaujímavá, prehľadná a čitateľná, ako pracovať s publikom, ako zvládnuť stresové situácie a časový manažment.

Webinár voľne nadväzuje na realizovanú prvú časť (v podobe video nahrávky je k dispozícii v Obchode EMC), pričom absolvovanie už realizovaného webinára nie je podmienkou účasti na 2. a 3. časti.

OBSAH KURZU

Kurz pozostáva z 3 častí:

1. časť (Obchod EMC): Prezentujúci vs. Prezentácia: Čo je dôležitejšie? Na čo sa zamerať pri prezentovaní. Na čo sa zamerať pri príprave prezentácie. Na čo pri prezentovaní nezabudnúť. Na čo si pri prezentovaní dávať pozor. Čomu sa pri prezentovaní vyhnúť. Osobnosť prezentujúceho. Zvládanie trémy, strachu a stresu. Výzor prezentujúceho a publikum.

2. časť (11. 1. 2024): Príprava prezentácie v PPT – snímky a práca s nimi – pozadie snímky – obsah snímky – objekty a akcie – tabuľky, grafy, grafické prvky – hlavička a päta snímky – rozpohybovanie snímky.

3. časť (21. 3. 2024): Rôzne prostredia na prípravu prezentácie. Ukladanie a zdieľanie prezentácie. Verbálna a neverbálna komunikácia. Rétorika a práca s hlasom. Práca s publikom.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Začiatočníci a pokročilí, ktorí chcú zdokonaľovať svoje schopnosti zaujať publikum.

TERMÍNY KURZU

11. január – v čase 18:00 – 20:00 hod.
21. marec – v čase 18:00 – 20:00 hod.

ČO POTREBUJETE NA KURZ

Počítač so stabilným pripojením na internet, mikrofón, kamera, nainštalovaný MS PowerPoint kvôli príprave prezentácie, rôzne obrázky v PC, krátke video v PC. Webináre sa konajú cez aplikáciu zoom, je potrebná jej inštalácia v počítači.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

0 – 15€

Forma komunikácie: Zoom

Kapacita: 100 účastníkov

Termíny: 11. 1. / 21. 3.

Nahrávky: Áno

Zdieľať

Miroslava Konrádová

lektorka

Je stredoškolskou učiteľkou so skúsenosťami vyučovania od základnej školy po univerzitu. Lektoruje kurzy zamerané na prezentačné zručnosti, tvorbu elektronických materiálov pre vyučovanie, manažment žiackych projektov, tímovú prácu a asertívnu komunikáciu.