WEBINÁR

PRÁCA S NOVÝM KONFIRMAČNÝM OBSAHOM

1. FEBRUÁR 2024 | 18:00 – 19:30 hod.

Súčasná doba si vyžaduje nový spôsob prístupu k deťom, ktoré dosiahli konfirmačný vek. Pútavé obsahy a formy vyučovania zvyšujú záujem detí o náboženské vzdelávanie.

CIEĽ KURZU

Webinár oboznámi záujemcov s cieľmi, obsahmi a možnými formami konfirmačnej prípravy podľa nového Konfirmačného kurikula prijatého Synodou ECAV v októbri 2023.

OBSAH KURZU

Účastník sa oboznámi s charakteristikou súčasnej mládeže konfirmačného veku a získa prehľad v cieľoch, obsahoch a vyučovacích formách predkonfirmačnej prípravy.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je vhodný pre vyučujúcich predkonfirmačnej prípravy.

ČO POTREBUJETE NA KURZ

Počítač so stabilným pripojením na internet, mikrofón, kameru, odporúča sa nainštalovaná aplikácia Zoom.

Pred začiatkom webinára odporúčame oboznámiť sa s novým Kurikulom predkonfirmačnej prípravy.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

0 / 5€

Forma komunikácie: Zoom

Kapacita: 100 účastníkov

Termín: 1. február (štvrtok)

Čas: 18:00 – 19:30 hod.

Nahrávka: Áno

Zdieľať

Jana Bosáková

lektorka

je duchovná správkyňa ESŠ v Martine, dlhodobo sa venuje kresťanskému vzdelávaniu detí a mládeže. Má skúsenosti s tvorbou metodických materiálov pre vyučovanie náboženstva.