Krátky kurz

NOVÝ KONFIRMAČNÝ OBSAH

Digitálna akadémia EMC

Súčasná doba si vyžaduje nový spôsob prístupu k deťom, ktoré dosiahli konfirmačný vek. Pútavé obsahy a formy vyučovania zvyšujú záujem detí o náboženské vzdelávanie.

CIEĽ KURZU

Kurz oboznamuje záujemcov s cieľmi, obsahmi a možnými formami konfirmačnej prípravy podľa nového Konfirmačného kurikula prijatého Synodou ECAV v októbri 2023.

OBSAH KURZU

Účastník sa oboznámi s charakteristikou súčasnej mládeže konfirmačného veku a získa prehľad v cieľoch, obsahoch a vyučovacích formách predkonfirmačnej prípravy.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je vhodný pre vyučujúcich predkonfirmačnej prípravy.

ČO POTREBUJETE NA KURZ

Pre spustenie kurzu ho potrebujete uhradiť a vytvoriť si osobný účet v Akadémii EMC (ak ho ešte nemáte vytvorený). Kurz vám bude odomknutý do 24 hodín.

Vstúpte do Digitálnej akadémie.

Pred začiatkom kurzu vám odporúčame oboznámiť sa s novým Kurikulom predkonfirmačnej prípravy.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

5€

Miesto: Akadémia EMC

Počet lekcií: 13

Termín a tempo kurzu: Volíš si ich sám

Náročnosť: Nízka

Certifikát: Nie

Zdieľať

Jana Bosáková

lektorka

je duchovná správkyňa ESŠ v Martine, dlhodobo sa venuje kresťanskému vzdelávaniu detí a mládeže. Má skúsenosti s tvorbou metodických materiálov pre vyučovanie náboženstva.