Našou túžbou je inšpirovať a rozvíjať duchovné, duševné a tvorivé schopnosti kresťanov. Aby sme tento cieľ dosiahli, v EMC pripravujeme projekty, ktoré sú vytvorené s ohľadom na súčasné potreby veriacich ľudí.

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť finančným darom, ktorým podporíte rozvoj našich projektov.

Donation details

Select the payment method

Select the payment interval

Donator details