KURZ OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT – CESTA OBNOVY

14. 2. – 24. 4. | Online

Pre zlepšovanie kvality vlastného života potrebujeme poznať, čo je naozaj dôležité. A potom pestovať návyky, ktorými sa o zdravý život budeme starať.

CIEĽ KURZU

Cieľom kurzu je počas šiestich online stretnutí rozvinúť a aplikovať životné zručnosti v štyroch kľúčových oblastiach osobného života: spiritualita, odpočinok (starostlivosť o seba), vzťahy a práca.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený záujemcom o osobnostný rozvoj, ktorí chcú rozvíjať svoje návyky napomáhajúce k celistvému plnohodnotnému životu.

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA

Kurz bude pozostávať zo 7 online stretnutí:

14. 2. :: Prvá lekcia – Úvod do plnohodnotného života,
21. 2. :: Druhá lekcia – Spiritualita,
28. 2. :: Tretia lekcia – Odpočinok,
06. 3. :: Štvrtá lekcia – Vzťahy,
13. 3. :: Piata lekcia – Práca,
20. 3. :: Šiesta lekcia – Zhrnutie kurzu

24. 4. :: Mesiac po šiestej lekcii sa bude konať 7. online stretnutie, kde budú môcť účastníci v skupine reflektovať skúsenosti s aplikovaním návykov v osobnom živote.

Každé stretnutie bude obsahovať:

 1. Privítanie.
 2. Krátku analýzu lektora o súčasnej dobe v kontexte témy predmetného stretnutia.
 3. Inšpiratívne biblické pasáže súvisiace s témou, ich výklad a aplikovanie do života.
 4. Osobné reflektovanie počutého (modlitba v tichu), následné krátke diskusie v skupinkách.
 5. Podľa potreby prípadová štúdia k téme.
 6. Ukončenie s modlitbou.

HARMONOGRAM A ČAS LEKCIÍ

Lekcie budú začínať vždy v stredu, v čase o 18.00 hod.:

 • 14. február (1. lekcia)
 • 21. február (2. lekcia)
 • 28. február (3. lekcia)
 • 6. marec (4. lekcia)
 • 13. marec (5. lekcia)
 • 20. marec (6. lekcia)
 • 24. apríl (7. lekcia)

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

 1. Počítač, reproduktor, kameru a stabilné internetové pripojenie.
 2. Vyhradenú hodinu na kurz, počas ktorej nebudem externe vyrušovaný/á, ale môžem sa plne zamerať na prebiehajúci kurz.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok píš na matej.orac@edumiscentrum.sk .

40 €

Miesto: Platforma Zoom

Počet lekcií: 7

Začiatok: 14. február (s pokračovaním každú stredu)

Čas: 18:00 – 19:00 hod.

Kapacita: Max. 20 osôb

Video nahrávky: áno

Zdieľať

Marián Kaňuch

lektor

je farárom a seniorom ECAV so záujmom o témy celistvého osobnostného rozvoja jednotlivca s prihliadnutím  na duchovné (spirituálne) potreby človeka.