ONLINE WEBINÁR

NÁVŠTEVA DETSKEJ PSYCHIATRIČKY

16. FEBRUÁR 2024 | 18.00 – 19.30 hod.

Duševné zdravie ovplyvňuje všetky aspekty vášho života. Nie je to len tento malý, malý problém, ktorý môžete dať do škatule.

CIEĽ WEBINÁRA

Webinár chce rozšíriť povedomie o užitočnosti psychiatrickej starostlivosti detí a vyvrátiť najrozšírenejšie mýty o psychiatrii.

OBSAH WEBINÁRA

Počas webinára budeme hovoriť o najčastejších problémoch, s ktorými sa psychiater stretáva; formách spolupráce s inými odbormi (psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pracovník a pod.). Účastník získa informácie, kedy s dieťaťom vyhľadať pomoc, čo je potrebné k vyšetreniu.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ

Webinár je určený širokej verejnosti.

ČO POTREBUJETE NA WEBINÁRI

Účastník potrebuje počítač s kamerou a mikrofónom a stabilné internetové pripojenie. Kurz sa koná cez aplikáciu zoom, odporúča sa jej inštalácia v počítači.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

ZDARMA

Termín: 16. február (piatok)

Čas: 18:00 – 19:30 hod.

Platforma: Zoom

Kapacita: 100 účastníkov

Videonahrávka: Nie

Zdieľať

Zuzana Matzová

lektorka

je detská psychiatrička a psychoterapeutka. Pôsobí na Klinike detskej psychiatrie Lekárskej fakulty UK v Bratislave (zaradená do štruktúry Národného ústavu detských chorôb).