JEDNODUCHÝ KURZ

KURIKULÁRNA REFORMA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

AKADÉMIA EMC

Nové kurikulum náboženstva si vyžaduje nový prístup zo strany učiteľa k žiakom a ich potrebám.

CIEĽ KURZU

Kurz má za úlohu informovať o zmenách, ktoré prináša kurikulárna reforma do vzdelávania náboženskej výchovy ECAV. Reforma prebieha na vybraných školách v pilotnej fáze od školského roka 2023/2024. V nastávajúcom školskom roku 2024/25 sa počet zapojených škôl výrazne rozšíri (pozri mapu škôl). Nový vzdelávací program bude celoštátne zavedený od školského roka 2026/27.

OBSAH KURZU

Lektorka predstaví hlavné piliere zmien v nových vzdelávacích štandardoch v predmete náboženská výchova (oblasť: Človek a spoločnosť), načrtne možnosti ako pracovať so vzdelávacími štandardami v jednotlivých cykloch. V závere bude vytvorený priestor na diskusiu.

Detailné informácie o kurikulárnej reforme nájdete na adrese: vzdelavanie21.sk

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je vhodný pre tých, ktorí v cirkevných zboroch zabezpečujú vyučovanie náboženskej výchovy ECAV (kapláni, farári a katechéti), ale aj pre učiteľov evanjelického a. v. náboženstva na cirkevných školách ECAV.

ČO POTREBUJETE K POZRETIU KURZU

Na pozretie kurzu si potrebujete VYTVORIŤ osobný účet v Akadémii EMC (ak ho ešte nemáte vytvorený).

Úvodné lekcie kurzu sú bezplatné. Pre prístup k platenej časti kurzu ho potrebujete uhradiť v Obchode EMC. Platená časť kurzu vám bude odomknutá do 24 hodín.

VSTÚPTE do Digitálnej akadémie.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

5€

Miesto: Akadémia EMC

Počet lekcií: 13

Termín a tempo kurzu: Volíš si ich sám

Náročnosť: Nízka

Certifikát: Nie

Zdieľať

Dana Naďová

lektorka

Je dlhoročná učiteľka náboženskej výchovy ECAV na základnej škole. V minulosti pôsobila ako metodička pre náboženskú výchovu v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave a Trenčíne. V spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVAM) je autorkou nového kurikula náboženskej výchovy ECAV.