CIRKEVNÁ HUDBA

KANTORSKÝ A DIRIGENTSKÝ KURZ

31. 8. – 2. 9. | Bratislava

Cirkevná hudba zasahuje ľudské vnútro a ovplyvňuje osobnosť človeka. Preto je poslaním každého cirkevného hudobníka, aby bola ním interpretovaná hudba kvalitná a pozitívne ovplyvňovala individuálne ľudské emócie a náboženské zhromaždenia.

Hudba zohráva významnú úlohu v duchovnom živote človeka. Pomáha mu upokojiť myseľ, sústrediť sa na modlitbu a spájať sa s Bohom. Hudba posilňuje emocionálny rozmer bohoslužieb a pomáha človeku scitlivieť na to, čo ho presahuje. Cirkevný organista zohráva kľúčovú rolu v atmosfére Služieb božích.

O KURZE

Kantorov a dirigentov pozývame na trojdňový vzdelávací kurz v Bratislave (Evanjelická bohoslovecká fakulta UK). Jeho cieľom je posilňovať techniky hry na organe, analyzovať a interpretovať hudobné diela, rozvíjať techniky improvizácie a efektívne komunikovať s farárom, členmi spevokolu a zhromaždením. Súčasťou kurzu je teória liturgických tradícií, náboženských piesní a hymien.

Počas kurzu sa budeme venovať: hre organových sprievodov liturgie a cirkevných piesní z Evanjelického spevníka, hre chorálových predohier, modulácií a rôznorodého organového repertoáru so zameraním sa na štýlovú reprodukciu hudby, časovému plánu nácviku; úlohe hlasovej rozcvičky, dramaturgii vystúpení, sprevádzaniu Služieb Božích; chválovým piesňam, interpretácii, harmonizácii.

Účastníci kurzu obdržia na podujatí študijné materiály.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre začiatočníkov a pokročilých kantorov a dirigentov všetkých vekových skupín. (Účastník do 18 rokov sa môže kurzu zúčastniť iba v sprievode dospelej osoby.)

ČO POTREBUJETE MAŤ SO SEBOU

Na kurze je potrebný Evanjelický spevník a 10 nacvičených ľubovoľných piesní na prekonzultovanie s lektorom.

PROGRAM

ŠTVRTOK 31. augusta

08:30 registrácia a ubytovanie (EBF UK, Bartókova 8)

09:30 privítanie a biblické zamyslenie (EBF UK)

09:45 – 12:00 prednáška: Cithara sanctorum –Adriana Grešová-Sekelská (EBF UK)

12:00 –  13:00 obed v jedálni EBF UK (na základe individuálnej objednávky)

14:00 – 17:30 práca v skupinách

Skupina – kantori začiatočníci: miesto – Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, Bratislava-Petržalka, lektor Stanislav Tichý

Skupina – kantori pokročilí: miesto – Evanjelický kostol sv. Trojice, Strečnianska 15, Bratislava-Petržalka, lektor  Ján Hegeduš

Skupina – dirigenti: miesto – EBF UK, Bartókova 8, lektorka Iveta Weis Viskupová

PIATOK 1. septembra

09:00 – 12:00 práca v skupinách

Skupina – kantori začiatočníci: miesto – Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, Bratislava-Petržalka, lektor Stanislav Tichý

Skupina – kantori pokročilí: miesto – Evanjelický kostol sv. Trojice, Strečnianska 15, Bratislava-Petržalka, lektor  Ján Hegeduš

Skupina – dirigenti: miesto – Evanjelické lýceum, Vranovská 2, lektorka Iveta Weis Viskupová

12:00 – 13:00 individuálny obed (v blízkosti miesta práce skupiny)

13:00 – 16:00 práca v skupinách (ako dopoludnia)

16:00 – 18:00 večera (vo vlastnej réžii)

18:00 Koncert účastníkov kurzu resp. lektorov – Evanjelický kostol sv. Trojice, Strečnianska 15

19:00 spoločný večer na Evanjelickej a. v. fare, Strečnianska 15

SOBOTA 2. septembra

07:30 raňajky (vo vlastnej réžii)

08:30 – 09:30 Služby Božie v aule EBF UK

09:30 – 10:00 vyhodnotenie kurzu, diskusia a záver

CENA

Registračný poplatok 30€ je možné uhradiť platobnou kartou v OBCHODE EMC.

V cene je zahrnuté: práca lektora, prenájom priestorov, študijné materiály.

V cene nie je zahrnuté: ubytovanie a strava.

UBYTOVANIE A STRAVA

Pre účastníkov ponúkame ubytovanie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK od stredy 30. augusta 2023. Cena 2-lôžkovej izby je 15 €/lôžko/ noc + 3,50€ /1 noc miestny ubytovací poplatok). Platba za ubytovanie sa realizuje v hotovosti po príchode na EBF.

Obed v jedálni EBF UK v cene 5,10- € si môže účastník objednať deň vopred na základe jedálneho lístka TU telefonicky na čísle 0917 111 552 alebo zaslaním emailu na adresu objednavky@vasestravovanie.sk. K objednávke je potrebné uviesť informáciu „Strava EBF“.

PODMIENKY REGISTRÁCIE

Prihláška za stáva záväznou po úhrade registračného poplatku. Zrušenie účasti na podujatí do 25. augusta 2023 (piatok) je bez storno poplatku. V prípade, že účasť na pobyte zrušíte po 25. auguste 2023, organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú sumu k úhrade storna objednávok.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na janko.siroma@gmail.com.

30 €

Termín: 31. 8. – 2. 9.

Lokalita: Bratislava

Kapacita: do 32 osôb

Možnosť prihlásiť sa: do 15. júla (sobota)

Zdieľať

Ing. Stanislav Tichý, DiS. art.

lektor

Je organista v evanjelických a. v. kostoloch v Bratislave, člen Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV. Špecializuje sa na hru organových sprievodov liturgie a cirkevných piesní z Evanjelického spevníka.

Mgr. art. Iveta Weis Viskupová

lektorka

Je dirigentka, zbormajsterka, lektorka, hudobná pedagogička. Pôsobí v Divadle Nová Scéna, spolupracuje s Divadlom  Jiřího Myrona v Ostrave. Je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou OZ Continental Ministries Slovakia. Výrazne sa podieľa na zveľadení a popularizácii modernej kresťanskej hudby.

Bc. Ján Hegeduš, DiS. art.

lektor

Je koncertný organista, cirkevný hudobník, pedagóg hry na organe a klavíri, člen Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku.

ESHOP