CIRKEVNÁ HUDBA

KANTORSKÝ A DIRIGENTSKÝ KURZ

4. – 6. 7. | Bratislava

Cirkevná hudba zasahuje ľudské vnútro a ovplyvňuje osobnosť človeka. Preto je poslaním každého cirkevného hudobníka, aby bola ním interpretovaná hudba kvalitná a pozitívne ovplyvňovala individuálne ľudské emócie a náboženské zhromaždenia.

Hudba zohráva významnú úlohu v duchovnom živote človeka. Pomáha mu upokojiť myseľ, sústrediť sa na modlitbu a spájať sa s Bohom. Hudba posilňuje emocionálny rozmer bohoslužieb a pomáha človeku scitlivieť na to, čo ho presahuje.

O KURZE

Trojdňový kurz kantorov a dirigentov v Bratislave (Evanjelická bohoslovecká fakulta UK) chce posilniť techniky hry na organe, improvizačné techniky a dirigentské zručnosti.

Počas kurzu sa budeme venovať: hre organových sprievodov liturgie a cirkevných piesní z Evanjelického spevníka, hre chorálových predohier, modulácií a rôznorodého organového repertoáru so zameraním sa na štýlovú reprodukciu hudby, časovému plánu nácviku; úlohe hlasovej rozcvičky, dramaturgii vystúpení, sprevádzaniu Služieb Božích; chválovým piesňam, interpretácii, harmonizácii.

Účastníci kurzu budú mať na podujatí k dispozícii študijné materiály.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre začínajúcich a pokročilých kantorov a dirigentov všetkých vekových skupín (účastník do 18 rokov potrebuje sprievod dospelej osoby).

ČO POTREBUJETE MAŤ SO SEBOU

Účastník kurzu si so sebou potrebuje priniesť Evanjelický spevník a 10 nacvičených ľubovoľných chorálov, chorálové predohry a skladby podľa vlastného výberu na prekonzultovanie s lektorom.

PROGRAM

ŠTVRTOK 4. júla

08:30 – 09:15 :: príchod na internát a ubytovanie (EBF UK, Bartókova 8)
09:30 – 09:45 :: úvod a biblické zamyslenie (EBF UK)
09:45 – 10:45 :: prednáška: Cithara sanctorum – Mgr. Adriana Grešová-Sekelská, PhD. (EBF UK)
09:45 – 10:45 :: pokračovanie prednášky s diskusiou
12:00 – 13:00 :: obed v jedálni EBF UK (na základe individuálnej objednávky)
14:00 – 17:30 :: práca v skupinách

1. Kantori začiatočníci: MgA. Janko Siroma, PhD. (lektor), miesto: aula EBF UK,
2. Kantori pokročilí: Bc. Ján Hegeduš, DiS. art. (lektor), miesto: Evanjelický kostol sv. Trojice, Strečnianska 15, Bratislava-Petržalka,
3. Dirigenti: Mgr. art. Gabriela Bernáthová (lektorka), miesto: EBF UK

18:00 :: večera vo vlastnej réžii

PIATOK 5. JÚLA

08:00 – 08:45:: raňajky vo vlastnej réžii
09:00 – 12:00 :: práca v skupinách

1. Kantori začiatočníci: MgA. Janko Siroma, PhD. (lektor), miesto: aula EBF UK,
2. Kantori pokročilí: Bc. Ján Hegeduš, DiS. art. (lektor), miesto: Evanjelický kostol sv. Trojice, Strečnianska 15, Bratislava-Petržalka,
3. Dirigenti: Mgr. art. Gabriela Bernáthová (lektorka), miesto: EBF UK, Bartókova 8

12:00 – 13:00 :: obed v jedálni EBF UK (na základe individuálnej objednávky)
13:00 – 16:00 :: pokračovanie práce v skupinách
16:00 – 18:00 :: večera vo vlastnej réžii
19:00 – 20:00 :: Koncert frekventantov kurzu resp. lektorov – Evanjelický kostol sv. Trojice, Strečnianska 15

SOBOTA 6. JÚLA

07:30 – 08:45 :: raňajky vo vlastnej réžii
09:00 – 10:00 :: služby Božie v aule EBF UK resp. podľa dohovoru účastníkov
10:15 – 10:30 :: záver kurzu

KAPACITA KURZU

Počet účastníkov je obmedzený na max. 10 kantorov začiatočníkov, 10 kantorov pokročilých a 10 dirigentov.

CENA

Registračný poplatok 35€ zahŕňa organizačné náklady pre prípravu kurzu (práca lektora, prenájom priestorov, študijné materiály). V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

Registračný poplatok uhradíte platobnou kartou v OBCHODE EMC.

UBYTOVANIE A STRAVA

Pre účastníkov ponúkame ubytovanie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK od stredy 3. júla 2024. Cena 2-lôžkovej izby je € 18,5- za lôžko a noc vrátane miestneho ubytovacieho poplatku. Cena 1-lôžkovej izby je € 20,50- za noc vrátane miestneho ubytovacieho poplatku. Platba za ubytovanie sa realizuje v hotovosti po príchode na EBF.

Obed v jedálni EBF UK v cene 5,60- € si môže účastník objednať deň vopred na základe jedálneho lístka TU. K objednávke je potrebné uviesť informáciu „Strava EBF“.

PODMIENKY REGISTRÁCIE

Prihláška za stáva záväznou až po úhrade registračného poplatku.

V prípade, že zaregistrovaný zruší účasť na kurze po 27. júni 2024 (štvrtok), organizátor si vyhradzuje právo ponechať si registračný poplatok na zaplatenie škôd spôsobených stornom objednávok.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na janko.siroma@gmail.com.

35 €

Termín: 4. – 6. 7.

Lokalita: Bratislava

Kapacita: 10 / 30 osôb

Možnosť prihlásiť sa: do 2. júna (nedeľa)

Zdieľať

Gabriela Bernáthová

lektorka

Vyštudovala odbor dirigovanie zboru na Vysokej škole múzických umení. V súčasnosti vyučuje sluchovú analýzu na Konzervatóriu (Tolstého 11) v Bratislave.

Adriana Grešová-Sekelská

lektorka

Absolventka štúdia muzikológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Obhájila dizertačnú prácu s názvom Juraj Tranovský a jeho význam vo vývoji duchovnej piesne v 17. storočí. Zaoberá sa staršími dejinami cirkevnej hudby na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na hudbu v evanjelickom prostredí v 16. a 17. storočí s dôrazom na hymnologický výskum.

Ján Hegeduš

lektor

Je koncertný organista, cirkevný hudobník, pedagóg a člen Výboru cirkevnej hudby ECAV na Slovensku.

Janko Siroma

lektor

Je predsedom Výboru cirkevnej hudby ECAV na Slovensku. Pôsobí ako učiteľ organu na ZUŠ Františka Oswalda v Bratislave a na štátnom Konzervatóriu v Bratislave.