BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

PROROK IZAIÁŠ

6. 6. 2023 | 18:00 – 19:30 | Online udalosť

Spoznávajte, čo z myšlienok starozmluvného proroka Izaiáša inšpiruje biblistu Bohdana Hroboňa.

O ŠTÚDIU

Prvá časť knihy Izaiáš obsahuje proroctvá proti cudzím národom a odsúdenie spupnosti ľudu Izraela. Kapitoly hovoria o zvrchovanosti Boha, Božom súde, vernosti Boha k Izraelu a očakávaní pomazaného Mesiáša. Práve týmto témam sa venujeme na našich biblických hodinách, ktoré pripravuje Edukačno-misijné centrum evanjelickej cirkvi.

Pre mňa osobne sú myšlienky starozmluvného proroka Izaiáša veľmi inšpiratívne. Pozývam vás pridať sa k nášmu ONLINE biblickému štúdiu a spoluobjavovať mimoriadne posolstvá proroka: Tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.

Tešíme sa na stretnutie s vami…

PRE KOHO JE BIBLICKÉ ŠTÚDIUM URČENÉ

Štúdium je vhodné pre všetkých, ktorí chcú skúmať do hĺbky Božie slovo.

AKO OBJEDNAŤ

Prihlásiť sa k sledovaniu budúcej biblickej hodiny alebo k prístupu do archívu môžete na adrese vzdelavanieemc@ecav.sk.

PRIPRAVUJEME

DátumBiblická časť
6. 6. Izaiáš 24. – 25. kapitola
20. 6.Izaiáš 26. – 27. kapitola

5€

Kapacita: bez obmedzenia

Platforma: Zoom

Pravidelnosť: 1. a 3. utorok mesiaca

Nasledujúce: 6. jún (utorok)

Archív: Áno

Zdieľať

Bohdan Hroboň

lektor

Získal titul PhD. v odbore orientalistika na univerzite v Oxforde. V súčasnosti je docentom katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave.