Svet potrebuje lepších mužov. Aj konferencia iMuž tomu pomáha.

Registrácia a platba je možná na mieste konania v deň konferencie.

Konferencia pre všetkých mužov, ktorí si uvedomujú, že ako muži sme v zápase. Zápasíme o to, akú úlohu máme v tejto dobe. Zápasíme s nedokonalosťou aj zlyhaním. Staviame sa zoči-voči pasivite a bojujeme o náš rozvoj a napredovanie. Či už premýšľame o spoločnosti, službe, alebo o našom osobnom duchovnom živote, je stále o čo bojovať.

Konferencia iMuž ponúkne lepšiu orientáciu a prax pre naše chlapské zápasy. Spoločne zažijeme intenzívnu sobotu v komunite chlapov. Čakajú nás prednášky, hudba, diskusia, rozhovory a mnoho ďalšieho. Si srdečne vítaný.

PROGRAM

08:00 Registrácia (do 8:45 hod.)
09:00 Otvorenie konferencie
09:30 Téma – Zacielený život (Marián Kaňuch)
10:00 Občerstvenie
10:30 Téma – Áno, som taký (Peter Hrubo)
11:00 Piesne
11:30 Téma – Pracuj na sebe (Slavo Slávik)

12:00 Čas na obed

13:30 Piesne, aktivita
14:00 Diskusia s hosťami – Aktívny muž (Laco Ivanecký, Petr Hechtberger, Michal Klus)
14:30 Diskusie
15:00 Téma – Spiritualita iMuža (Lukáš Sztefek)
15:30 Záver
16:00 Dovidenia 2025

O TÉMACH

ZACIELENÝ ŽIVOT
bude hovoriť o role muža, jeho úlohách a cieľoch.

ÁNO, SOM TAKÝ
sa bude venovať mužským nedokonalostiam, zlyhaniam, a zároveň východiskám a postojom.

PRACUJ NA SEBE
bude inšpirovať k osobnému rozvoju a zveľaďovaniu tela aj duše.

AKTÍVNY MUŽ (diskusia s hosťami)
chce motivovať k osobnej aktivite v službe a misii a viesť k premýšľaniu nad vlastnou užitočnosťou pre okolie a spoločnosť.

SPIRITUALITA iMUŽA
priblíži duchovné piliere muža v súčasnej dobe.

CENA

12€ pri úhrade registračného poplatku do 30. 11. 2023.
15€ pri úhrade registračného poplatku do 31. 12. 2023.
18€ pri úhrade registračného poplatku do 20. 01. 2024.
20€ pri úhrade registračného poplatku po 20. 01. 2024.

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Prihlasovanie prostredníctvom elektronického formulára (hore) trvá do 20. januára 2024 alebo naplnenia kapacity podujatia. Prihláška sa stáva právoplatnou až po zaplatení registračného poplatku.

MÁTE OTÁZKY?

Píšte ich na email imuzsk@gmail.com alebo telefonujte na číslo 0915 906 765.

20€

Dátum: 3. 2. 2024 (sobota)

Kapacita: 500 účastníkov

Miesto konania: Žilina, Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Zdieľať

Podujatie organizujú

Podujatie podporili

Marián Kaňuch

rečník

Pochádza z obce pri Prešove a od roku 2008 vedie cirkevný zbor v Žiline. Premýšľa o misijnej povahe cirkvi a prakticky o ňu usiluje. Má rád knihy, filmy, hudbu a nové technológie. Oddychuje futbalom, behaním a prechádzkami s manželkou Olinkou. Rád cestuje po krajinách, ktoré sú späté s Ježišom a ranou cirkvou. Rád vidí, ako Boh koná.

Peter Hrubo

rečník

Viedol tím Tréningového centra Kompas v rokoch 2005 až 2022. V súčasnosti trénuje a mentoruje vedúcich misijnej služby v krajinách Josiah Venture vrátane SR. Je členom tímu vedúcich v Josiah Venture Council. Má dve krásne dcéry, ktoré žijú s rodinami v Žiline. Radosť mu robí manželka a dve vnučky, hokej, horský bicykel a motorka.

Slavo Slávik

rečník

Má za sebou TU Zvolen, EBF UK, Médiá a komunikáciu v Nórsku. Je manžel, otec, kazateľ, manažér a komunikátor. Nerád sa háda, naopak, rád počúva iných.

Lukáš Sztefek

rečník

Vedie spolu s manželkou Markétou zbor Sliezskej evanjelickej cirkvi v Těrlicku (startcil.cz). Rád pracuje s mladou generáciou. Sníva o cirkvi, ktorá je uchvátená Kristom. V rámci svojho zamestnania investuje čas do prípravy mladých párov na manželstvo. Najlepšie relaxuje v samote s Bohom a v saune. S Markétkou majú 3 deti.

Laco Ivanecký

Petr Hechtberger

Michal Klus

… sú hostia diskusie,

ktorí chcú motivovať k aktivite v službe a misii a viesť k premýšľaniu nad osobným spoločenským poslaním a užitočnosťou pre okolie.