PREDNÁŠKA

EVANJELICI MEDZI ZÁPADOM A VÝCHODOM

AKADÉMIA EMC

Ak teda nie je možné ani jedno, ani druhé a Slovania sa nemôžu zorganizovať a rozvíjať ani vo federatívnych štátoch, ani pod Rakúskom, zostáva už len tretia možnosť, pripojenie Slovanov k Rusku, a jedine tá je správna a má budúcnosť. (Ľudovít Štúr, Slovanstvo a svet budúcnosti, 1851)

CIEĽ PREDNÁŠKY

Cieľom prednášky je zodpovedať otázku, či sú evanjelici na Slovensku a ich myšlienkovo-historický odkaz produktom západnej alebo východnej civilizačnej tradície.

OBSAH PREDNÁŠKY

V historickom putovaní do minulosti našej civilizácie sa zameriavame na evanjelikov na našom území s cieľom nájsť západné a východné vplyvy, ktoré spolu vytvárali našu hodnotovú orientáciu.

KOMU JE PODUJATIE URČENÉ

Popularizačná prednáška je vhodná pre každého so záujmom o kultúrne hodnoty, spoločenské smerovanie, minulosť a budúcnosť slovenskej spoločnosti.

ČO POTREBUJETE K ÚČASTI

Pre spustenie kurzu ho potrebujete uhradiť a VYTVORIŤ si osobný účet v Akadémii EMC (ak ho ešte nemáte vytvorený). Kurz vám bude odomknutý do 24 hodín.

VSTÚPTE do Digitálnej akadémie.

MÁTE OTÁZKY?

Píšte ich na matej.orac@edumiscentrum.sk .

5€

Miesto: Akadémia EMC

Počet lekcií: 19

Termín a tempo kurzu: Volíš si ich sám

Náročnosť: Nízka

Certifikát: Nie

Zdieľať

Marián Damankoš

lektor

Je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore filozofia – dejepis. Učí a vedie Evanjelickú spojenú školu v Prešove. Je členom Generálneho presbyterstva ECAV a seniorálnym dozorcom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.