Jednoduchý kurz

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE

Akadémia EMC

Duchovné sprevádzanie predstavuje nosnú spôsobilosť spirituálnej činnosti duchovných, náboženských pedagógov, ale i ďalších pomáhajúcich profesií inklinujúcich k podpore a rozvíjaniu duchovného potenciálu jednotlivcov.

CIEĽ

Počas kurzu  účastník získa základné informácie o duchovnom sprevádzaní, vzťahoch medzi príbuznými procesmi (facilitácia, mentoring, koučing, terapia). Oboznámi sa s postupným kreovaním v čase a aktuálnymi trendami v oblasti duchovného sprevádzania a jestvujúcimi zdrojmi. Zároveň bude prezentovaná jedna z koncepcií a metodická pomôcka pre duchovné sprevádzanie v praxi s ponukou pre ďalšie vzdelávanie formou dlhodobého kurzu pre hlbšie osvojenie si jednotlivých teoretických východísk a praktických techník v rôznych oblastiach duchovnej praxe.

Zameranie jednotlivých kapitol metodickej príručky umožní účastníkovi napr. uvažovať nad vlastným duchovným statusom, osobným duchovným príbehom a rastom, osvojených interpretáciách viery vstupujúcich do duchovného sprevádzania, ako i emóciách, vedení rozhovoru, obranných mechanizmoch, výzvach a perspektívach, prekážkach, podpore a know-how v duchovnom sprevádzaní. Tieto úvahy bude možné neskôr prehĺbiť kontinuálnym vzdelávaním (absolvovaním zážitkových cvičení, ktoré umožnia uvedomiť si, prežiť a pretaviť osvojené poznatky a skúsenosti do samotnej praxe duchovného sprevádzania).

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Webinár je príležitosťou pre teológov, študentov teológie, spirituálov, pedagógov, odborníkov pomáhajúcich profesií, rodičov, ktorí sa pripravujú alebo už duchovne sprevádzajú deti, mladých ľudí, dospelých, seniorov v rodine, škole, farnostiach, cirkevných zboroch, voľnočasových útvaroch, náboženských spoločenstvách a komunitách.

ČO POTREBUJETE

Pre spustenie kurzu si potrebujete vytvoriť osobný účet v Akadémii EMC (odkaz: Vstúp do Akadémie > Registrácia) a uhradiť kurz. Po obdržaní úhrady vám kurz odomkneme do 6 hodín.

MÁTE OTÁZKY?

Píšte ich na matej.orac@edumiscentrum.sk.

5€

Termín: Kedykoľvek

Kapacita: Bez obmedzenia

Miesto konania: Akadémia EMC

Certifikát: nie

Zdieľať

Kristína Liberčanová

lektorka

pôsobí na katedre Pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty TRUNI v odbore sociálna pedagogika. Je katechétkou evanjelického a. v. náboženstva a presbyterkou v Bratislave.

Martin Dojčár

lektor

pôsobí v odbore religionistika na Trnavskej univerzite, kde je zároveň šéfredaktorom vedeckého časopisu Spirituality Studies. Jeho špecializáciou je komparatívny výskum spirituality.