WEBINÁR

DOTÁCIE NA MALÉ PROJEKTY

7. 11. 2023 | 18.00 | Online

Dobré zborové a komunitné projekty si žiadajú ako odhodlanie dobrovoľníkov, tak aj finančnú podporu. Peniaze použité na dobrú vec sú totiž sväté.

OBSAH KURZU

V rámci webinára prejdeme od účelu a užitočnosti projektu, ktorý chceme realizovať, cez prehľad toho, kto každý môže podporiť náš projekt, ako žiadať o dotáciu a čím sa líšia rôzni darcovia a dotačné výzvy (hlavná časť webinára). Na webinári upozorníme, na čo je potrebné myslieť pri realizácii projektu, jeho vyúčtovaní a záverečnom zhodnotení. Webinár bude pozostávať z informačnej časti aj aktivít účastníkov v skupinách.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený záujemcom, ktorí by sa radi dozvedeli, z akých finančných zdrojov čerpať podporu pre prácu v cirkevnom zbore a širšej komunite a doposiaľ nemajú skúsenosti s predkladaním žiadosti o dotáciu na malý projekt.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Počítač (mobilný telefón) s nainštalovanou aplikáciou zoom, funkčný mikrofón, stabilné internetové pripojenie.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na vzdelavanieemc@ecav.sk .

0€ / 5€

Kapacita: do 30 osôb

Platforma: Zoom

Deň: 7. november (utorok)

Náročnosť: Začínajúci žiadatelia o finančnú podporu

Nahrávka: Áno

Certifikát: Nie

Zdieľať

František Korečko

lektor

je bývalý farár, učiteľ a starosta so skúsenosťami s podávaním žiadostí v štátnej správe, komerčnom sektore aj nadáciách. V súčasnosti zodpovedá za informačnú podporu cirkevných zborov v oblasti grantových žiadostí.

ESHOP