HOSPODÁRENIE

DOTÁCIE NA MALÉ PROJEKTY

Akadémia EMC

Dobré zborové a komunitné projekty si žiadajú ako odhodlanie dobrovoľníkov, tak aj finančnú podporu. Peniaze použité na dobrú vec sú totiž sväté.

OBSAH KURZU

V rámci kurzu prejdeme od účelu a užitočnosti projektu, ktorý chceme realizovať, cez prehľad toho, kto každý môže podporiť náš projekt, ako žiadať o dotáciu a čím sa líšia rôzni darcovia a dotačné výzvy (hlavná časť webinára). Na webinári upozorníme, na čo je potrebné myslieť pri realizácii projektu, jeho vyúčtovaní a záverečnom zhodnotení. Webinár bude pozostávať z informačnej časti aj aktivít účastníkov v skupinách.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený záujemcom, ktorí by sa radi dozvedeli, z akých finančných zdrojov čerpať podporu pre prácu v cirkevnom zbore a širšej komunite a doposiaľ nemajú skúsenosti s predkladaním žiadosti o dotáciu na malý projekt.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Pre spustenie kurzu si potrebujete vytvoriť osobný účet v Akadémii EMC (odkaz: Vstúp do Akadémie > Registrácia) a uhradiť kurz. Po obdržaní úhrady vám kurz odomkneme do 6 hodín.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na frantisek.korecko@edumiscentrum.sk .

5€

Miesto: Akadémia EMC

Počet lekcií: 1

Termín: začiatok a tempo kurzu si stanovuje účastník sám

Zdieľať

František Korečko

lektor

je bývalý farár, učiteľ a starosta so skúsenosťami s podávaním žiadostí v štátnej správe, komerčnom sektore aj nadáciách. V súčasnosti zodpovedá za informačnú podporu cirkevných zborov v oblasti grantových žiadostí.