DNI TICHA ORDINOVANÝCH

CESTA OBNOVY

21. – 23. SEPTEMBER 2023 | MEMC Veľký Slavkov

Ak je práca farára vysiľujúca, znamená to, že poslanie, ktoré vykonáva, potrebuje regeneráciu a objavenie nových síl…

CIEĽ SÚSTREDENIA

Účastníci sústredenia sa v bezpečnom prostredí kontemplácie a modlitby pozrú na svoj život a službu prostredníctvom príbehu proroka Eliáša a jeho smerovania k vrchu Chóreb. Umožní im to získať novú perspektívu nad tým, čo je pre nich v osobnom živote a práci dôležité, čo spôsobuje ich únavu, ako sa vymaniť z rizika vyhorenia a znovu objaviť Božie poslanie.

OBSAH SÚSTREDENIA

Biblickým východiskom bude 19. kapitola 1. Knihy kráľov. Účastníci budú pracovať s biblickými perokopami za pomoci Lectio Divina, Rule of life, Centering Prayer, Lectio 365, Inner Room, Examen a názorných aplikácií. Podujatie ponúkne príležitosť budovať aktívny osobný kontemplatívny spôsob života. Účastníci budú hľadať rovnováhu medzi modlitbou, prácou, odpočinkom a medziľudskými vzťahmi. Podujatie ponúkne dostatočný čas v tichu a samote.

PRE KOHO JE SÚSTREDENIE URČENÉ

Duchovní v pastorálnej službe

CENA ZAHŔŇA

● ubytovanie a nocľah 2-krát
● raňajky 2-krát
● obed 2-krát
● večera 2-krát

ORGANIZÁCIA

● Prihlásenie sa je možné do 18. septembra 2023
● Každý účastník bude ubytovaný sám (netýka sa manželských párov).
● Účastníci dostanú pracovné listy na dobré využitie času počas Dní ticha.
● Mesiac po skončení sústredenia budú mať účastníci spoločný ZOOM, na ktorom budú reflektovať, ako vyzerá ich aktuálny život, služba, zámery, ktoré si počas Dní ticha stanovili. ZOOM sa bude konať vo štvrtok, 26. 10. 2023 o 19:00 hod..

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA SÚSTREDENÍ

Biblia, zápisník, písacie potreby.

PROGRAM

ŠTVRTOK :: 21. septembra

16:00 – 18:00 Príchod a ubytovanie
18:00 – 19:00 Večera
19:30 – 20:30 Spoločný večerný program (1 Kráľ 19,1-8)
21:00 – 21:15 Večerná modlitba v kostole (Examen)

PIATOK :: 22. septembra

08:00 – 09:00 Raňajky
09:00 – 09:15 Spoločná ranná modlitba v kostole (Lectio 365)
09:30 – 10:30 Spoločný dopoludňajší program (1 Kráľ 19,9-14)
10:30 – 11:00 Modlitba bez slov (Centering Prayer)
11:00 – 11:50 Ďalšie kroky v samote
11:50 – 12:00 Obedňajšia modlitba v kostole (Inner Room)
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 16:00 Odpočinok, čas na stíšenie, prechádzka, individuálny program
16:00 – 17:00 Spoločný popoludňajší program: Rule of life
17:00 – 17:30 Modlitba bez slov (Centering Prayer)
17:30 – 18:00 Ďalšie kroky v samote
18:00 – 19:00 Večera
19:30 – 20:30 Spoločný večerný program (VP v kostole)
21:00 – 21:15 Spoločná večerná modlitba v kostole (Examen)

SOBOTA :: 23. septembra

08:00 – 09:00 Raňajky
09:00 – 09:15 Spoločná ranná modlitba v kostole (Lectio 365)
09:30 – 10:30 Spoločný dopoludňajší program (1 Kráľ 19,15-21)
10:30 – 11:15 Ďalšie kroky v samote
11:15 – 11:50 Záverečné zdieľanie, modlitby a vyslanie
11:50 – 12:00 Obedňajšia modlitba v kostole (Inner Room)
12:00 – 13:00 Obed
13:00 Záver

50€

Dni: 21. – 23. 9. štvrtok až sobota

Kapacita: 20 účastníkov

Miesto konania: MEMC Veľký Slavkov

Termín prihlásenia sa: do 18. septembra

Zdieľať

Podujatie podporili

profilová fotografia

Marián Kaňuch

lektor

Je zborový farár Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline a senior Turčianskeho seniorátu.