CIRKEVNÁ HUDBA

DIRIGENTSKÝ KURZ

13. apríl | 9:30 – 16:00 | Liptovský Mikuláš

Hudba je najdokonalejší typ umenia, nikdy neprezradí svoje posledné tajomstvo.

OBSAH KURZU

Obsahom kurzu bude prioritne príprava dirigentov a zbormajstrov na Festivaly chrámovej piesne Západného a Východného dištriktu ECAV v jeseni 2024. Účastníci kurzu dostanú návod, ako dirigentsky zvládnuť prípravu a nácvik povinných skladieb na festival. Odborný garant im môže poradiť aj s výberom iných zborových skladieb na festival alebo aj na ďalšiu prácu s ich spevokolom.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre všetkých dirigentov (prioritne tých, ktorí sa plánujú so svojimi spevokolmi zúčastniť Festivalov chrámovej piesne ECAV), ale aj dirigentov iných hudobných zoskupení.

PROGRAM

SOBOTA, 13. apríl

09:00 Príchod (Tranovského 6, Liptovský Mikuláš)
09:15 Biblické zamyslenie
09:30 Práca v skupine s lektorom
12:00 Obed
13:00 Práca v skupine s lektorom
16:15 Vyhodnotenie

ČO POTREBUJETE MAŤ SO SEBOU

Konkrétne povinné skladby budú zverejnené v pozvánke k účasti, ktorú zverejní Východný a Západný dištrikt v dohľadnej dobe.

DOBRÉ VEDIEŤ

  • Prihlasovanie trvá do 6. apríla.
  • Kurz sa uskutoční pri min. počte 5 prihlásených záujemcov.
  • Poplatok za kurz nezahŕňa obed. Po prihlásení Vás budeme informovať o možnosti objednať si ho.
  • Po prihlásení Vám pošleme materiály, ktoré budú predmetom festivalov.

V PRÍPADE OTÁZOK

ondrej.saray@gmail.com (obsahová stránka)
matej.orac@edumiscentrum.sk (technicko-logistická stránka)

30 €

Termín: 13. apríl (sobota)

Miesto: Liptovský Mikuláš, Tranovského 6 (Evanjelický a. v. farský úrad)

Kapacita: do 10 osôb

Možnosť prihlásiť sa: do 6. apríla (sobota)

Zdieľať

Ondrej Šaray

lektor

pôsobil ako dirigent Bratislavského detského zboru a Mládežníckeho zboru Echo. V roku 2008 sa stal dirigentom Speváckeho zboru Nitria v Nitre. Vyučuje na Katedre skladby a dirigovania Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Je členom Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku.