CIRKEVNÁ HUDBA

DIRIGENTSKÝ KURZ

4. 11. | 9:00 – 16:00 | Liptovský Mikuláš

Len ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo modlitbu, a kto je vo vnútri vybudovaný.

O KURZE

Účastník kurzu posilní svoje schopnosti presne artikulovať takt a udržiavať tempo skladby. Kurz upriami pozornosť na pochopenie hudobných štýlov a interpretácií. Prítomní sa budú zaoberať tým, ako pracovať s hudobníkmi rôznych úrovní zručností, schopnosťami motivovať a inšpirovať hudobníkov k tomu, aby podali to najlepšie, viesť a motivovať hudobné teleso, vytvárať pozitívnu a produktívnu pracovnú atmosféru.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí vedú spevokoly alebo hudobné zoskupenia.

PROGRAM

SOBOTA, 4. november

09:00 Príchod (Tranovského 6, Liptovský Mikuláš)
09:15 Biblické zamyslenie
09:30 Práca v skupine s lektorom
12:00 Obed
13:00 Práca v skupine s lektorom
16:15 Vyhodnotenie

ČO POTREBUJETE MAŤ SO SEBOU

Notové vzdelávacie materiály zabezpečí lektor. Účastník kurzu si môže priniesť svoj preferovaný repertoár.

DOBRÉ VEDIEŤ

  • Registračný poplatok nezahŕňa obed.
  • Po prihlásení Vás budeme informovať o možnosti objednať si obed.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na ondrej.saray@gmail.com .

30 €

Termín: 4. 11. (sobota)

Miesto: Liptovský Mikuláš, Tranovského 6 (Evanjelický a. v. farský úrad)

Kapacita: do 10 osôb

Možnosť prihlásiť sa: do 27. októbra (piatok)

Zdieľať

Ondrej Šaray

lektor

vyučuje na Katedre skladby a dirigovania Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako dirigent Bratislavského detského zboru a Mládežníckeho zboru Echo. V roku 2008 sa stal dirigentom Speváckeho zboru Nitria v Nitre. Je členom Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku.

ESHOP